BOSNJAKINJE

Uskoro izlazi iz štampe LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA autora dr. Nazifa Veledara u izdanju Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sarajevo. To je enciklopedija Bošnjaka, preko 1300 znamenitih Bošnjaka kao posebnih bibliotečkih jedinica, poredanih leksikografski.

U Leksikonu su, kao posebne bibliotečke jedinice, ove Bošnjakinje:

Bisera Alikadić, književnica, romesijer, pjesnik, pripovjedač, dramski pisac;

Selma Alispahić, pozorišna i filmska glumica, doktor književno-historijskih nauka, univerzitetski profesor;

Nadira Avdić-Vllasi, analitičarka, novinarka, urednica, pisac, dopisnik sa Kosova Voice of America i Deutsche Welle, urednica programa na bosanskom jeziku RTK (Radio televizija Kosovo), jedan od osnivača Foruma Bošnjaka Kosovo (FBK);

Amila Bakšić, primadona opere, prvakinja opere u Sarajevu, umjetnička direktorica Opere Narodnog pozorišta Sarajevo;

Nura Bazdulj-Hubijar, književnica, ljekar;

Aida Begić, bošnjačka i bosanska rediteljka, novator filmskih puteva;

Šefka Begović-Ličina, književnica, jedan od autora Sandžačkog rječnika, prvog u historiji Sandžaka;

Seida Belegović, akademski slikar;

Jasmina Beširević Regan, dekanesa na Trumbull Collegeu, jednom od 12 koledža na Yale univerzitetu (New Haven);

Hasija Borić, glumica, dramska umjetnica, redateljka/režiserka.

Amila Buturović, orijentalist, pisac, univerzitetski profesor na York University u Torontu, Kanada, prevodilac;

Đenana Buturović, akademik, književna historičarka, kulturna antropologinja, etnologinja, folkloristkinja, univerzitetski profesor, doktorica književnih nauka;

Umihana Čuvidina, prva bošnjačka pjesnikinja i jedna od prvih na Balkanu;

Aida Daidžić, arhitektica, đak Technische Hochschule Darmstadt;

Emira Dautbegović, doktor nauka iz oblasti elektronike na Dublin City University u Irskoj;

Almasa Defterdarević-Muradbegović, univerzitetski profesor, doktor nauka, romanist;

Kerima Filan, turkolog, prevodilac, univerzitetski profesor, doktor nauka;

Lejla Fitozović, pijanistica evropske reputacije;

GÖkcen, Sabiha, pilot, prva žena borbena pilotkinja na svijetu;

Nizama Granov-Čaušević, književnica, romansijer, dvojezični pisac (bosanski i švedski jezik);

Gruba, srednjovjekovna vladarica Kraljevine Bosne, bosanska kraljica 1395-1398;

Hadžija Hadžibajramović, dramska umjetnica;

Bahrija Nuri Hadžić, primadona opere, dramska sopranistica evropske reputacije, prva operna diva iz Bosne i Hercegovine (upisala 1923. Muzičku akademiju u Beču);

Mirzeta Hadžić-Suljkić, univerzitetski profesor, pedagog, političar, društveni i javni radnik;

Remzija Hadžiefendić-Parić, univerzitetski profesor, doktor nauka, lingvist;

Lamija Hadžiosmanović, akademik, univerzitetski profesor emeritus, doktor nauka, orijentalistica, filologinja, kulturna historičarka i prevoditeljica;

Munevera Hadžišehović, naučnik u oblasti nuklearne fizike i hemije, doktor nauka iz Instituta za nuklearne nauke „Boris Kidrič“, Vinča pored Beograda;

Hankuša Hanka Hamzagić, književnica, magistar;

Razija Handžić, književnica;

Jasmina Hanjalić-Hodžić, književnica, ljekar;

Ajnuša Horozović, književnica;

Mirsada Hukić, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, mikrobiolog;

Lejla Jusić, operska pjevačica sopranistica, univerzitetski profesor;

Jasmina Kalić, akademski slikar, univerzitetski profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu;

Suada Kapić, glumica, dokumentarista, čuvar naše prošlosti;

Nasiha Kapidžić-Hadžić, pjesnik i prozni pisac;

Hanifa Kapidžić-Osmanagić, akademik, univerzitetski profesor, kritičarka i historičarka, esejistica, prevodilac, urednica;

Lejla Kodrić, doktorica informacijskih komunikacijskih znanosti;

Ajša Kulin (tur. Ayse Kulin), književnica, romansijer, scenarist i producent mnogih TV serija i filmova, poslanica Turske u EU, potomak slavnog Kulina bana;

Nermina Kurspahić, publicistkinja, esejistica, književna, pozorišna i likovna kritičarka;

Alma Lazarevska, književnica;

Mubera Mujagić, književnica, konzul-akademik za Bosnu i Hercegovinu (izabrana među 24 visoka evropska intelektualca), dobitnik 4 evropske Velike zlatne medalje, Trofeja Italije za poeziju i esej-književnu kritiku u Sekciji akademika, Odsjeku mudraca, zalagač za demokratske i slobodarske ideje;

Hasnija Muratagić-Tuna, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, lingvist;

Jasmina Musabegović, književnica, romansijerka, esejistkinja i prevoditeljica s francuskog jezika;

Rajfa Musemić, rođena Karabeg, univerzitetski profesor, doktor nauka, matametičarka i fizičarka;

Suada Mušović-Kavazović, primabalerina u Narodnom pozorištu u Sarajevu i prva primabalerina Bošnjakinja na prostoru bivše Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata;

Gordana Muzaferija, historičarka drame, bh. teatrologinja, antologičarka, doktor nauka;

Šefika Nesterin-Bjelevac, književnica;

Safeta Obhodžaš, književnica;

Enisa Osmančević – Ćurić, književnica;

Almira Osmanović, balerina, prvakinja Baleta Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Zagrebu i solistica, direktorica Baleta HNK Zagreb i Baleta HNK Split;

Edina Papo, umjetnička direktorica Sarajevskog baleta, koreografkinja i pedagoginja.

Senka Pašagić, univerzitetski profesor, stručnjak informacijsko – komunikacijskih sistema;

Fatima Pelesić-Muminović, univerzitetski profesor, doktor nauka, književnica;

Alma Prica, pozorišna, filmska i TV glumica;

Ramiza Radončić-Hot, književnica;

Sanela Redžepagić, mezzosopranistica, operna diva, solistica Ljubljanske i Sarajevske opere.

Habiba Rizvanbegović Stočević, bošnjačka divanska pjesnikinja;

Melika Salihbeg Bosnawi, književnica, esejistica, scenarist, prevodilac, „zatvorenik savjesti“ 1982-1987;

Nafija Sarajlić, prva bošnjačka književnica-prozni pisac;

Halima Sofradžija, sociolog, istraživač;

Badema Sokolović, mezzosopranistica, članica Sarajevske i Zagrebačke opere;

Semka Sokolović-Bertok, kazališna, filmska i TV glumica, šahovska prvakinja Hrvatske osam puta;

Muniba Spaho-Korkut, orijentalist;

Bisera Suljić-Boškailo, književnica, univerzitetski profesor, doktor filoloških nauka, germanist, novinar, prevodilac.

Misera Suljić-Sijarić, književnica.

Jasna Šamić, doktor nauka s Univerziteta u Sorbonnei, ekspert sufizma, univerzitetski profesor, naučnica i književnica, prevodilac, orijentalist, poliglot, autor više dokumentarnih filmova i pozorišnih predstava;

Hiba Šerbić-Ramadanović, ljekar, prva Bošnjakinja koja je završila Medicinski fakultet u Beogradu (1939), šefica Prve interne klinike u Sarajevu;

Lamija Tanović, univerzitetski profesor, fizičarka;

Meliha Teparić, akademski slikar, kaligraf, čuvar bosanskohercegovačkog identiteta kroz umjetnost i kulturu, doktor nauka;

Behka Topčić, interpretatorka bošnjačke sazlijske muzike;

Emira Turnadžić, akademski slikar;

Ajša Zahirović, pjesnikinja;

Džemila Hanumica Zekić, bošnjačka pjesnikinja i prozni pisac;

Ševala Zildžić-Iblizović, ljekar specijalista ginekolog, prva Bošnjakinja koja je završila Medicinski fakultet (1931. godine u Zagrebu);

Behija Zlatar, doktor historijskih nauka;

Tadžida Zubčević-Hafiz, univerzitetski profesor, doktor nauka, turkolog, direktorica Centra za turkološka istraživanja Balkana;

Amra Zulfikarpašić, univerzitetski profesor, doktor nauka, umjetnica i dizajnerica;

IZ LEKSIKONA ZNAMENITIH BOŠNJAKA:

(…) Nafija Sarajlić je rođena u Sarajevu stotinu godina nakon Umihane Čuvidine (1794-1870), prve književnice među Bošnjacima. Umihana je prva pjesnikinja, a Nafija prva bošnjačka književnica – prozni pisac.

(…) Prve bošnjačke književnice, pored Umihane Čuvidine i Nafije Sarajlić, su: Atifa Pandžina, Razija Handžić, Nafija Zildžić, Hasnija Berberović, Šefika Nesterin Bjelevac, Zilkida Berberović… te čuvena pjesnikinja, autorica knjige pjesama Zeleni biseri Džemila Hanumica Zekić koja zanosno pjeva:

Dok je sinoć nad mahalom našom

Šumila ponoć poput tanke svile,

Ja sjedila sam pod mirisnom igdom,

Čije su grane licu mi se svile …

(Iz pjesme: Odjek duše)

(…) Kada već govorimo o poznatim ženama – Bošnjakinjama, smatramo da je vrijedna spomena Ziba-hanuma Kopčić, rođena Arnautović, koja sagradi 1906. Varošku džamiju u Travniku, u arapskom stilu, pravu inspiraciju za pjesnike.

(…) Smatramo da je ovom prilikom uputno istaknuti književnice: Razija Handžić (1909), Šefika Močević (1946), Fadila Arnautović (1948), Emina Ćirić (1950), Saida Malkoč (1956), Aiša Aličić (1956), Emsura Hamzić (1958) …

(…) Najčitanije sandžačke književnice Bošnjakinje su: Bisera Suljić-Boškailo, Misera Suljić-Sijarić, Mevluda Melajac, koja je napisala romane: Žar, Halka, Tapija, Đurumlije; te Šefka Begović-Ličina, autorica zbirke pripovjedaka Duša u leptiru.

 

4833 Posjeta 1 Posjeta danas