TREBINJE – LEKSIKON ZNAMENITIH BOŠNJAKA

Mustafa Cico Arnautović, književnik i novinar;

Kemal Bajsak (Baysak), biznismen;

Filip Mursel Begović, književnik;

Mehmed Begović, akademik, univeritetski profesor, doktor nauka, naučnik, pravnik;

Sead Begović, književnik, književni kritičar;

Husein Bračković, historičar;

Mustafa Busuladžić, filozof, pisac, prevodilac, poliglot, profesor, borac za slobodu mišljenja, govora i vjerskog ispoljavanja;

Đenana Buturović, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, književna historičarka, etnologinja i folkloristkinja;

Muhamed Kamil-beg Cvijetić, pisac;

Edhem Čamo, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, rektor, naučnik, prvi dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu;

Enes Duraković, univerzitetski profesor, doktor nauka, književni historičar, književni kritičar, esejist, antologičar;

Izet Hajdarhodžić, glumac, profesor glume na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu;

Hamdija Karamehmedović, naučnik, ministar narodnog zdravlja u Kraljevini SHS, doktor medicine, političar, prevodilac;

Muhamed Karamehmedović, akademik, univerzitetski profesor na Arhitektonskom fakultetu i i na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, doktor nauka, historičar umjetnosti;

Osman-paša Resulbegović, mirimiran (zapovjednik zapovjednika, paša, sinonim za beglerbeg), kapetan Trebinjske kapetanije, graditelj, dobrotvor Trebinja;

Nazif Resulović, književnik;

Mustafa Resulović, novinar, pravnik, esperantista, publicista;

Muhamed Rušdija (Muharem Dizdarević), pjesnik.

Dr. Nazif Veledar

2531 Posjeta 2 Posjeta danas