POD MOSTAROM TA ZELENA LIVADA

Pod Mostarom ta zelena livada,

skraja nakraj đul-beharom procvala,

a nasr'jedi crvenika jabuka.

Pod njom sjedi šahin Mevla ljepojka,

u ruci joj ogledalo i surma,

pa navlači kara-krzli obrve.

 

Ona misli da je niko ne gleda,

al’ je gleda mlad mujezin s munare,

gledajuć’ je ne umjede učiti,

već on poče po munari pjevati:

„Ja kakve su kara-krzli obrve,

odnesoše moju pamet do mrve!“

 

Izbor:Kemal Mahić

1536 Posjeta 1 Posjeta danas