Preminuo profesor i prvi rektor Sveučilišta Hercegovina Milenko Brkić

U 74. godini života, u Bijakovićima, preminuo je prof. dr. Milenko Brkić, penzionisani profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i prvi rektor Sveučilišta Hercegovina.
Prof. dr. Milenko Brkić rođen je 1944. godine u Sarajevu, odrastao je u Bijakovićima, općina Čitluk, srednju učiteljsku školu završio je u Mostaru, a studij pedagogije i psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je do kraja radnog vijeka radio kao redovni profesor.

Obavljao je dužnosti dekana, rektora, ministra obrazovanja, znanosti, kluture i sporta BiH, 1992. izabran je za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH, te 1997. za predsjednika obnovljene Hrvatske narodne zajednice, čiji je zastupnik bio u Parlamentu Federacije BiH.

Obnašao je brojne dužnosti u humanitarnom sektoru, jedno vrijeme bio je predsjednik Crvenog križa BiH i Jugoslavije, a bio je angažiran u brojnim kulturnim i humanitarnim organizacijama. Kao pedagog i profesor objavio je 12 knjiga i više stotina znanstvenih i stručnih članaka, bio je glavni urednik nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa.

Sprovod prof. Milenka Brkića b obavljen je u ponedjeljak, 21. augusta u 18 sati na groblju u Bijakovićima.

2793 Posjeta 1 Posjeta danas