Bugojno, D. Vakuf, Prusac, G. Vakuf – Leksikon znamenitih Bošnjaka

Bugojno:

Mahmut Bajraktarević, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, naučnik, matematičar;

Mahmut Bušatlija, antifašist, narodni heroj;

Esad Duraković, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, arabist, prevodilac;

Ilijas Hadžibegović, univerzitetski profesor, doktor nauka, historičar;

Mehmed Kico, univerzitetski profesor, doktor nauka, naučnik, prevodilac, esejist;

Dževad Mlaćo, profesor matematike, patriota, entuzijasta, političar, načelnik, branitelj;

Mustafa Mlivo, prevodilac Kur'ana, a.š., na bosanski jezik;

Rajfa Musemić, rođena Karabeg, univerzitetski profesor, doktor nauka, matametičar i fizičar;

Sulejman-paša Skopljak, beogradski vezir, sandžak-beg, vojskovođa, graditelj;

Omer-beg Sulejmanpašić, književnik;

Muhamed Ždralović, univerzitetski profesor, doktor nauka, orijentalist, upravitelj Arhiva HAZU, glavni urednik časopisa Behar (Zagreb).

Donji Vakuf:

Nakib Kiban Abdagić, glumac, dramski pisac;

Halil Mehtić, hafiz, univerzitetski profesor, doktor islamskih nauka, pisac, prevodilac;

Derviš-beg Miralem, političar, vakif;

Mehmed-paša Miralem, bosanski vezir, kliški sandžak-beg;

Ismet Ramljak, akademski slikar i pjesnik.

Prusac:

Ajvaz-dede, evlija, pjesnik, derviš, graditelj, dobročinitelj, islamski učenjak;

Naim Hadžiabdić, reisul-ulema;

Ahmed Hadžinesimović Pruščak, historičar;

Hasan Kafija Pruščak, poznati stručnjak i učenjak državnog prava, mislilac, kaligraf, naučnik, graditelj;

Ibrahim Pruščak, naučnik, ekspert šerijatskog prava;

Mustafa Pruščak, učenjak, pravni pisac, teolog, politolog, stilist, humanist;

Mehmed-aga Pruščanin, pjesnik alhamijado književnosti;

Ali (Alija) Šehović, pjesnik i prozni pisac.

Gornji Vakuf:

Mirsad Abazović, univerzitetski profesor, doktor nauka, sociolog;

Fehim Bajraktarević, univerzitetski profesor, doktor nauka, filolog, orijentalist;

Sulejman Bajraktarević, orijentalist, putopisac, pjesnik, kustos orijentalne zbirke JAZU (danas HAZU) u Zagrebu, prepisivač Kur'ana, a.š.;

Ahmed Burek, islamolog, učenjak;

Ismet Bušatlić, univerzitetski profesor, doktor nauka, islamolog, kulturni historičar, dekan;

Džemaludin Latić, akademik, univerzitetski profesor, doktor nauka, književnik, slobodni intelektualac, poliglot, prevodilac;

Nedžad Latić, pisac, novinar, urednik, političar;

Mustafa Muhlisija, pjesnik, putopisac, kadija, diplomata;

Gazi Ahmed-paša Rustempašić, bosanski namjesnik, hercegovački sandžak-beg, beglerbeg od Rumelije, muhafiz Niša, vojskovođa, graditelj;

Emin Sofić, akademik, univerzitetski profesor emeritus, doktor hemijskih nauka, naučnik;

Ahmed-beg Vilić, bosanski defterdar, kajmekam bosanskog vezira.

Dr. Nazif Veledar

2214 Posjeta 3 Posjeta danas