LJUBUŠKE IZBJEGLICE 1701. GODINE

Nakon Morejskog rata (1684-1699) u kojem su sudjelovalI Osmanska Država, Austrija i Mletačka Republika potpisano je 26. januara 1899. godine u Sremskim Karlovcima više međusobnih ugovora o miru i ugovora o granicama. Nakon razgraničenja na temelju tih ugovora, Mletačka Republika morala je vratiti Osmanskoj Državi određene nahije i naselja sandžaka Krka, Klis i Hercegovina koje je zauzela u prethodnom ratu i držala do 1700. godine.

Negotiation_of_the_peace_of_KarlowitzStvarno stanje neposredno nakon razgraničenja utvrđeno je u osmanskom katastarskom defteru BOATTD 861 napisanom 1113. godine (u periodu od 8. juna 1701. do 27. maja 1702. godine). U uvodu deftera se navodi : „Ovo je popis sela i nahija koje je prošle godine u ejaletu Bosna držala Mletačka Republika, a koji su /ugovorom/ ostali u granicama Osmanske Države, napušteni i porušeni između dva rata, a sada su pred naseljavanjem i oživljavanjem. Oni su popisani u proračunu u obliku deftera…“

Defter obuhvata vraćene nahije: Plavna, nahija tvrđave Knin, Strmica, Paško Polje, Sinj, Klis, Čačvina, Radobolja, Cista, Gorska Župa/Zagvozd, Vrhgora, Ljubuški, Fragostin, Buško Blato, Roško Polje, Posušje, Trebistova, Broćna, Blato, Rakitna, Goranci, Gabela, Stolac, Zažabje, Popovo, Bujan, Ljubomir, Ljubinje, Trebinje, Zubci, Donja Dračevica, Gornja Dračevica, Korjenić, Dvrsna, Grahovo, Onogošt i Nikšić, Drobnjak, Banjan, Rudine, Piva i Gacko. Dok su nahije Krke i Klisa, pa dijelom i Hercegovine, upisane samo ako su granične, nahije na jugu Hercegovine upisane su kompletne, bez obzira na to da li su granične ili ne.

Izbjegli iz kasabe tvrđave Ljubuški, koje su se vratili u svoje domove i nastanili se bili su*:

 

Ahmed-beg i njegov brat Salih, kuća 1.

Ebu Bekir-čelebi, kuća 1.

Abdul-Kemal-halifa, kuća 1.

Ali sin Mehmeda, kuća 1.

Mehmed sin Hasana, kuća 1.

Bilal, kuća 1.

Mustafa, sin Nuha, kuća 1.

Ahmed Bajram, kuća 1.

Salih, kuća 1.

Drugi Mehmed Ali, kuća 1.

Selim, sin Mustafe, kuća 1.

Omer, sin Redžepa, kuća 1.

Ibrahim Mehmed, kuća 1.

Abđur-Rezzak, kuća 1.

Ali, sin Husejna, kuća 1.

Drugi Mehmed, kuća 1.

Drugi Mehmed Soko?, kuća 1.

Abdul-Kerim i njegova braća, sin Alije, kuća 1.

Hasan Redžep Mehmeda, kuća 1.

Drugi Mehmed i Behlul, kuća 1.

Mustafa Sulejmana, kuća 1.

Drugi Ahmed Ali/je/, kuća 1.

Drugi Ahmed i Mehmed Mustafe /Mustafini/, kuća 1.

Drugi Mustafa i Ahmed, kuća 1.

Drugi Ahmed? i Hasan, Ibrahima, kuća 1.

Drugi Ahmed Ali/je/ i Mehmed, kuća 1.

Jusuf i Hasan, Husejnovi, kuća 1.

Mahmud i Abdus-Selam, Mehmedovi, kuća 1.

/str. 68/ Drugi Ahmed, kuća 1.

Mujezinovići (Muezzin ogullan) Mehmed i Alija, kuća 1.

Mustafa Sulejmana i Mehmed i Alija, kuća 1.

Abdi i Hasan Husejnovi, kuća 1.

Selim, sin Selimov /!/, kuća 1.

Drugi Abdul-Kemal čelebi, kuća 1.

Drugi Sulejman i Hasan, kuća 1.

Drugi Sulejman-hodža, kuća 1.

Mustafa Alijin, kuća 1.

Zulfikar, kuća 1.

Drugi Ahmed Behreš?, kuća 1.

Omer i Redžep, kuća 1.

Mustafa i Mehmed i Ibrahim, kuća 1.

Mahmud i Mehmed, kuća 1.

Ibrahim, kuća 1.

Drugi Ibrahim, kuća 1.

Mehmed i Ahmed, kuća 1.

Arslan Nesimov, kuća 1.

Abdul-Kadir /?/ Husejn/ov/ i Mehmed, kuća 1.

Ali i Ahmed, kuća 1.

Redžep, kuća 1.

Salih i Husejn, kuća 1.

Mehmed i Mustafa, kuća 1.

Jusuf i Mehmed i Mustafa i Rustem i Kasim, kuća 1.

Hasan i Sulejman i Abdul-Kadir i Ahmed i Jusuf i Ibrahim, kuća 1.

Mustafa i Osman, kuća 1.

Husameddin, kuća 1.

Mehmed, sin Alije, kuća 1.

Mustafa i Ibrahim, kuća 1.

Hasan, sin Sulejmana, kuća 1.

Osman i njegov brat Ahmed, kuća 1.

Husejn, sin Ejuba, kuća 1.

Drugi Kasim i Hasan, kuća 1.

Ahmed sin Hašima i Šit i Ishak i Mehmed i Omer, kuća 1.

Arslan i njegov brat Džafer, kuća 1.

Mustafa i Mehmed, kuća 1.

Drugi Ahmed, sin Mehmeda, i Fazlullah, kuća 1.

Drugi Mustafa, sin Ibrahima, kuća 1.

Buljukbaša Ahmed i Ibrahim, kuća 1.

Ali i njegova braća Hasan i Mahmud, kuća 1.

Ahmed i Abdul-Kerim, kuća 1.

Zekerijja i Hasan i Salih, kuća 1.

Ismail i Selim i Omer i Ibrahim i Husejn, kuća 1.

Drugi Salih i njegov brat Mehmed, kuća 1.

Abdul-Kerim, sin Abdullaha, kuća 1.

Omer i Salih i Mehmed, kuća 1.

Mahmud, sin Nesima, kuća 1.

Bivši serdar Mehmed-aga i Riza i Ali i Mustafa i Hasan, kuća 1.

Mahmud, sin Šahina, i Mehmed i Mustafa, kuća 1.

Ishak i Salih i Mehmed i Mustafa, kuća 1.

Ebu Bekir i Redžep, kuća 1.

Drugi Ahmed, sin tobdžije Mehmeda, kuća 1.

 

Kuća ukupno……………… 80.

Navedeni popis je ujedno popis poreskih obveznika:

„Mustahfizi* tvrđave Ljubuški: Spahija Jusuf, spahija Abdul-Kerim, spahija Mehmed, spahija Ebu Bekir Jusuf/ov/. Spomenuti mustahfizi uzimaju desetine i novčane namete u spomenutoj kasabi, s tim da su to njihovi gedik-timari koji su propisani od davnina. Granice svakog od njih /timara/ su poznate i određene“.

Povratnici su zatekli Nesuh-aginu džamiju* i džamiju hadži Mustafe-age* u ruševnom stanju.

* Izbjegle žene i djeca nisu upisani u defter, jer nisu poreski obveznici.

* Nesuh-agina džamija, locirana u blizini tvrđave, sagrađena je 1558-1559 godine. Uz džamiju vakif je sagradio mekteb, koji se u ovom defteru ne navodi. Talijanski vojnici su džamiju koristili kao magazin i srušili je prilikom povlačenja 1943. godine.(Hasandedić H., Muslimanska baština Bošnjaka II, Islamski kulturni centar, Mostar 1999.)

* Mustafa-agina džamija – nepoznato.

* Mustahfizi-čuvari tvrđave.

Fazileta Hafizović., Popis sela sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine., Zagreb – Sarajevo: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Orijentalni institut u Sarajevu, 2016, 517 p.

 

Dr. Halid Sadiković

 

2500 Posjeta 1 Posjeta danas