Islamsko kulturno naslijeđe(Makedonija,Mađarska,Grčka)

MAKEDONIJA

.

HAJDAR KADI DŽAMIJA(BITOLJ)

 

Džamiju je sredinom 16.vijeka izgradio Hajdar-beg, po projektu najvećeg osmanskog arhitekte Kodže Mimar Sinana.

U opisu Evlije Čelebije s putovanja Balkanom u 17. vijeku navodi se da je to jedna od najljepših džamija.

U 20. vijeku bila je potpuno zapuštena,budući da u njoj dugo nisu obavljani namazi.

Nakon nedavnih rekonstrukcija ponovo jedna od ljepših džamija na Balkanu.

Izgrađena je u osmanskom periodu i imala je dva minareta.

.

 

ISHAK ČELEBIJINA DŽAMIJA(BITOLJ))

 

Najveća je džamija u Bitolju.Svojom veličinom i minaretom visokim 50 metara dominira okolinom.

Izgrađena je početkom 15. vijeka.Za održavanje kompleksa Ishak Čelebi je uspostavio vakuf koji se sastojao od džamije,mekteba, 105 prodavnica, 4 sobe, 20 mlinova, kolekcijom knjiga za medresu i 300.000 zlatnih dirhema

 

MAĐARSKA

.

GAZI KASIM-pašina DŽAMIJA(PEČUJ)

 

Džamiju je sredinom 16. vijeka izgradio Gazi Kasim-paša.

Najveća je sačuvana džamija iz osmanskog perioda u Mađarskoj.

U 17.vijeku preuređena je u crkvu,zamijenjena joj je kupola te dograđen oltar.

Nakon rekonstrukcije djelomično joj je vraćen stari izgled, ali je, ipak, izgubljena autentičnost.

.

JAKOVALI DŽAMIJA(PEČUJ)

 

Džamiju je u osmanskom periodu izgradio Hasan-paša Jakovali.

Medresa i mevlevijska tekija bili su dio džamijskog kompleksa.

Nakon osmanskog perioda pretvorena je u kapelu.

Danas je rekonstrisana i zaštićena kao spomenik kulture.

Petkom je otvorena za džuma-namaz,dok se ostalim danima može posjetiti kao muzej.

 

GRČKA

.

DŽAMIJA MUSTAFE-age CISTARAKISA(ATINA)

 

Džamiju  je u neposrednoj blizini agore, a u 18.vijeku izgradio osmanski zapovjednik Mustafa-aga Cistarakis.

Povod za obnovu džamije bila je posjeta svrgnutog saudijskog kralja Saud bin Abdulaziza el-Sauda,koji je u njoj obavljao namaz tokom posjete Atini.

Danas se ovaj objekat koristi kao Muzej grčke narodne umjetnosti.

.

FETHIJE DŽAMIJA(ATINA)

 

Nakon osmanskog osvajanja Atine,u blizini agore,bizantska crkva pretvorena je u džamiju.Zbog dotrajalosti objekta, na istom mjestu u 17. vijeku podignuta je današnja džamija, s centralnom kupolom okruženom polukupolama i ulaznim trijemom.

Nakon što su Mlečani osvojili Atinu nakratko je pretvorena u katoličku crkvu.

Prilikom grčke borbe za nezavisnost srušen je minaret.

Zbog dotrajalosti, krajem 2016.godine džamija je obnovljena u izvornom obliku.

 

JANINA

 

Unutar zidina starog dijela Janine sačuvane su dvije džamije,veliki broj kuća,biblioteka,imaret i mnoge druge građevine iz osmanskog perioda.Stari grad je izgrađen uz jezero Pamvotida,okruženo planinama i šumama.

ASLAN-pašina DŽAMIJA

Izgrađena je 1618. godine unutar gradskih zidina, zajedno sa medresom i imaretom.Sastavni dio kompleksa postalo je i turbe Aslan-paše,nekadašnjeg sandžak-bega janinske oblasti.U blizini su biblioteka,hamam i karavansaraj izgrađeni u osmanskom periodu.Od 1933. godine u džamiji je smješten Etnografski muzej.

FETHIJE DŽAMIJA(JANINA)

 

Izgrađena je 1430. godine unutar gradskih zidina, nedugo nakon što su  Osmanlije pod komandom Sina-paše zauzeli grad.Džamiju je obnovio Ali-paša Tepelenski,čije turbe je smješteno pored ulaza u džamiju.

Ali-paša je bio neustrašivi vladar albanskog porijekla.

Pod njegovom vlašću cijeli taj sandžak doživio je procvat.

.

KURŠUMLI DŽAMIJA(TRIKALA)

 

Džamija je izgrađena po nalogu Osmana šaha, a po projektu Mimara Sinana.najboljeg arhitekte Osmanskog carstva.

Osman je bio sin jedne od kćeri sultana Selima I i upravnik sandžaka Trikala.

Nekad su se uz džamiju nalazili medresa,imaret i karansaraj, a danas je sačuvano jedino turbe Osmana Šaha.

 

MEDRESE DŽAMIJA(VERIJE)

 

Džamiju je 1716.godine izgradio hadži Ahmed-aga na mjestu bizantske crkve koja je prvobitno preuređena u džamiju.

Ime je dobila po obližnjoj medresi koja je stradala u požaru 1920. godine.

Kupola džamije obložena je bronzom,a unutrašnjost ukrašena arabeskama i kur'anskim ajetima.

Za rijeme osmanskog perioda bila je najveća džamija u gradu.

 

ZINDŽIRLI DŽAMIJA(SERES)

 

Jedna je od najstarijih osmanskih džamija i jedan od najznačajnijih objekata islamske arhitekture u Grčkoj.

Rađena je po projektu najvećeg osmanskog arhitekte Kodže Mimar Sinana.

Bila je poznata po lancima(zindžir) koji su držali veliki luster.

U unutrašnjosti je dobro očuvani minber.

 

Izvor:Islamsko kulturno naslijeđe u Evropi(Adis Tanović) 2017.

 

 

1990 Posjeta 1 Posjeta danas