Komentari na tekstove na sajtu ljubusaci.com

logo style2

Poštovani čitaoci ljubušaci i gosti.

Objavljujemo jedno objašnjenje u vezi komentarisanja na sajtu ljubusaci.com.

Prinuđeni smo da filtriramo komentare zbog velikog broja spam komentara koji su svakodnevno dolazili na sajt, sa neumjesnim sadržajem. Izvinjavamo se zbog toga, jer to malo komplikuje način komentarisanja.

Ukoliko želite komentarisati uvijek ste dobrodošli, samo treba upisati šifru u dnu polja za komentar. Kada upišete komentar i pošaljete, to treba jedan od administratora/moderatora da potvrdi. Vama dolazi poruka ispod komentara: “Your comment is awaiting moderation.”

Zahvaljujemo na razumjevanju i strpljenju, molimo za to i trebamo više komentara. Nije uvijek dovoljno komentarisati na Facebook jer to uvijek ne dolazi do onoga kome je komentar upućen / namjenjen. Nemaju svi Facebook profil.

Svako dobro vam želimo, u zdravlju, pozdrav, selam

 

https://94.130.237.80/plesk-site-preview/ljubusaci.com/https/94.130.237.80

2356 Posjeta 5 Posjeta danas