ALMIN KAPLAN: ZAPOSLILO GA

Kad je šejh dobio pare za tekiju

iz Turske

u torbama ih donosio

Hamo vazda bio uza nj

pazio na građu, sluš'o šejha

poč'o i klanjat.

 

Kako se tekija pravila

vazda mu šejh dav'o zadatke

i Boga mi mu plać'o.

 

Kad je ramazan doš'o

čitavog ga ispostio

i ni jedan rekjat propustio.

 

Zavolio ga šejh

a i kod Boga nije loše proš'o

dobio zastalno u BH Telekomu.

 

U NAŠOJ AVLIJI JE NAŠA NESREĆA

 

Hiljadu deve'sto devedeset druge u našu avliju pade granata

i ubi komšiju Omera,koji se u svojoj brijao.

Nakon dženaze, Naza, Omerova žena, reče majci

kako ni za koga od naše familije ne želi da čuje

jer je naš geler, nama namijenjen

ubio njenog muža.

 

Dvadeset godina kasnije, umrije Naza

a da s majkom ne progovori, ni jednu jedinu riječ.

Umrije od starosti

a majci bi lakše tek kad na smrtovnici pročita njeno godište

i saznade da je umrla žena, od nje skoro dvije godine starija.

Jer, kako kaže

ne bi mogla ukabuliti još jednu smrt

koja bere u tuđoj avliji

tuđe jabuke.

 

Izvor:Almin Kaplan:“Čekajući koncert roga“ 2.Bijelo Polje 2013.

Izbor:Kemal Mahić

1410 Posjeta 1 Posjeta danas