Vahdetija Ahmed Bošnjak:Kad u more dospije kaplja…

Kad u more dospije kaplja, tad iščezne

Kaplja je doista voda, odvojena od vode.

Kad padne u vodu opet je voda

I ašikova ljubav je kaplja mora

apsolutne ljepote

Kad stigne do voljenog nestane je.

Ako na svijeću leptir dođe,koji je u ljubavi

za danom rob

Njegovo tijelo izgori i on sa svojim

ljubljenim postane jedno.

 

S turskog:Mehmed Handžić

Izvor:Lamija Hadžiosmanović&Emina Memija:Poezija Bošnjaka na orijentalnim jezicima;SA 1995.

Izbor:Kemal Mahić

1764 Posjeta 1 Posjeta danas