Rainer Maria Rilke: MUHAMEDOV POZIV(Muhammeds berufung)

Kad se u skrovištu njegovom

odmah prepoznatljivi

anđeo pojavio,

uspravan, glasan i

obasjan svjetlom:

odbio je nagovaranja sva i zamolio

od putovanja svih da ostati smije

smeteni trgovac koji je sad;

jer čitati ne umije

a takva riječ preteška je za siročad.

 

No anđeo ukazuje zapovjedno

šta piše na listu njegovom,

ne popušta i hoće da čita ponovno.

 

Čitao je tako da se anđeo pokloni.

I postane onaj koji čitati zna

koji može i posluša i ispuni.

 

Izvor:Helmut Bobzin,Muhamed,Naklada Jesenski i Turk,Zagreb 2006.

Izbor:Kemal Mahić

1073 Posjeta 1 Posjeta danas