KUĆA

„…Kuća

nepisani zakon

u šeher Sarajevu

nasljeđuje se od

oca na sina i

veli

da dunđer domaćinu

na padini,

ka suncu

u zelenilu

kuću gradi.

Na dva boja

na četiri vode

od čerpića i drveta

sa doksatom nad

sokakom.

U donjem boju hajat,halvat,

halvatić,

mutvak i hudžera.

Jednokrakim basamacima

penje se gore

na divhanu i kameriju

u ćošak,čardak i čardačić

Pendžer do pendžera,

pod pendžerom sećija,

a musandera u zidu,

peć i dušekluk

…..

Sve u mjerilu čovjeka.

Iznad svega je krov

krov nad glavom,

s valovitim ćeramitom.

Pod kućom je avlija,

pokaldrmljena i u cvijeću.

česma kod kapije

s ljetnim mutvakom i

odunlukom,

s konšipkom do komšije

s visokim duvarom uokolo

…..

Iza kuće je bašča,

sa sofom nad potokom.

Tako je kuća

sva u zelenilu

kao u kakvom buketu…

 

Izvor:Sabira Husedžinović-„Nastanak i razvoj Svrzine kuće“SA 2001.

Odabrao:Kemal Mahić

2250 Posjeta 1 Posjeta danas