Molba za pomoć Samiru Sadikoviću (r. Muharema)

Familija Samira Sadikovića nam se obratila sa molbom za pomoć našem komšiji Samiru.

Samir je otišao opet u Rusiju da skine mrenu koja se navukla na leću ali su mu tamo na aparatima otkrili da je pukla mrežnjača. Uradili su mu tu operaciju i sad čekaju ponedjeljak da vide jeli uspjelo. Ako nije uspjelo, ponovo će operisati  u srijedu. Sve te operacije, put, smještaj i dodatni troškovi puno koštaju.

Kao što znate od ranije Samir je dugo vremena imao problema sa vidom. Obavio je više operacija ranije, a sad se opet zakomplikovalo.

Pozivamo ljubušake i ljude dobre volje da pomognu da bi Samir lakše prebrodio ovu krizu.

Donacije u Norveskoj uplaćuju se na račun Udruženja ljubušaka u Norveškoj: 2610.18.94303

Uplate iz drugih zemalja na uobičajeni način, Paypal ili Western union.

Paypal: sibilabasic@gmail.com

Vipps: 95807371

Zahvaljujemo svim donatorima u ime familije.

Napomena: hitna akcija, rok 3 sedmice, do 14.maja

 

UDRUŽENJE LJUBUŠAKA U NORVEŠKOJ

BOSNISK FORENING LJUBUSKI I NORGE

Org.nr: 990945691

.

Uplate za Samira:

1. Fazlić Jasmina i Admir, Norveška                       500 nok

2. Mešić Ibro, Ajša i Almir, Norveška                  1.000 nok

3. Dizdarević Šućro i Indira, Norveška                   500 nok

4. Hajdarović Salko, Fahida, Suad i Dalila, USA    755 nok

5. Ibrulj Hamid, Norveška                                          500 nok

6. Ibrulj Mustafa, Norveška                                       500 nok

7. Muhamed, Fatih i Halima , Danska                     300 DK

8. Most – bro , Danska                                              2.000 DK

9. Muminagić Mithad, Norveška                               500 nok

10. Konjhodžić Semir i Amela, Norveška                500 nok

11. Nevesinjac Ernad, Norveška                                250 nok

12. Mesihović Ibrahim-Mačak, Norveška               500 nok

13. Maksumić Ahmed i Emira, Norveška               500 nok

14. Muminagić Rukija, Norveška                             500 nok

15. Gujić Emira, Norveška                                         500 nok

16. Gujić Sanela, Norveška                                        500 nok

17. Sadiković Abdulah – Dulo, Danska                    500 nok (uplata u Norveškoj)

18. Mušić Seid, Norveška                                           300 nok

19.  Konjhodžić Mediha i Šefik, Norveška               600 nok

20. Muminagić Ešefa, Danska                                   520 nok (450DK) (Uplata u Norveškoj)

21. Dizdarević Adis, Norveška                                   300 nok

22. Dizdarević Munib i Buba, Norveška                  300 nok

23. Bašić Sibila, Norveška                                            500 nok

24. Dizdarević Sanita, Norveška                                 400 nok

25. Grljević Muhidin, Norveška                                  500 nok

26. Jakić Đevad, Norveška                                          500 nok

27. Dizdarević Alma i Salem, Norveška                    500 nok

28. Konjhodžić Fahro, Mediha i Adla, Norveška    500 nok

29. Konjhodžić Senad, Švedska                                  500 nok

30. Fazlić Zejna, Norveška                                           300 nok

31. Sanja Maksić Brozović, USA                                  755 nok (100 $)

32. Misić Amila, Norveška                                            500 nok

33. Mahić Ahmet, Norveška                                         500 nok

34. Demirović Amila i Elsan, Danska                         500 nok (uplata u Norveškoj)

35. Dizdarević Senad i Hadžira, Švedska                   880 nok (uplata u Norveškoj) (1.000 SEK)

36. Selak Suad i Almira, Norveška                              500 nok

37. Mahić Melika, Norveška                                         300 nok

38. Delalić Adis, Norveška                                            500 nok

39. Sadiković Samir, Norveška                                    500 nok

40. Maksumić Murat, Norveška                                  500 nok

41. Ćeško Amela, Norveška                                          400 nok

42. Ćerić Azra, Norveška                                              500 nok

43. Maksić Razija – Raska, Norveška                         500 nok

44. Maksić Avdo, Norveška                                         500 nok

45. Sadiković Rabija, Norveška                                  500 nok

46. Gujić Enes i Đenana, Norveška                           400 nok

47. Mahić Denis, Chicago, USA                                   775 nok

48. Kadragić Enes, Emila i Emel, Norveška             500 nok

49. Irma Kadragić – Toskić, Norveška                       400 nok

50. Nižić Zdenko                                                             185 nok

51. Dizdarević Dina, Edin i Adi, Norveška                300 nok

52. Aida Memidžan, Norveška                                    460 nok

53. Mutevelić Azra i Kerim, Norveška                       100 nok

54. Dizdarević Agan i Lejla, Norveška                       400 nok

 

 

 

 

2914 Posjeta 1 Posjeta danas