ALMIN KAPLAN: MAJKA

Izlizala se avlija, koliko je mete

Od krečenja poblijedila kuća, ispiranje

 

Probušilo salvete.Među jagodice njene

Od vode namreškane i meke

 

Stalo mrva da bi se od njih moglo

Splastiti dobra brda.Kupila ih za nama

 

Po podu, ko da nas skuplja, šutila

Da nas tišinom ušuška, nad nama lebdjela

 

S naših snova zlo, ko zlaticu s krompira

Trijebila.Za zemlju mrak prikivala

 

Da ne langara, milo ga milovala i tepala:

Mili,mili garo moj.Za vratima naše kuće

 

Stajala kao počasna straža

I bila nevidljiva kao metla.

 

Izvor:Almin Kaplan-„Bukara“;Planjax-Jelah,Tešanj 2017.

Izbor:Kemal Mahić

1807 Posjeta 1 Posjeta danas