ŠIPOVAČA

Zapadno od Veljaka, u ulegnuću koje je od ostalog polja odvojeno prečagom na kojoj su Veljaci.

U ovom ulegnuću vladaju one obične karsne hidrografske prilike.

Cijelo je selo bilo ukmećeno, pa su se otkupili i samo je četvrtina aginska.

Pored toga imaju zemlje u Veljacima, Klobuku i Prologu.

U osojnoj strani utoleglice,podijeljeno je na tri mahale:

Gornja(3),Srednja(19) i Donja(39 kuća).

Planine nijesu nikad imali.

Ranije su davali u ljeto stoku Klobučanima, a sada od stoke drže kravu i svinjče.

O starosti sela zna se samo to da je ovo bila starina Pekića koji je prodao imanje Dizdareviću, pa odselio.

Vukojevići ne znaju odakle su.Rod su s onim u Klobuku.Jako se množe.Ima ih 21 kuća.

Ercegovi pradjedi iz Župe kod Imotskoga.Ima ih 11 kuća.

Pradjedi Grbavčevi su iz bližeg dalmatinskog sela Ora.Ima ih 17 kuća.

Grubišića otac je sa Stilja.Ima ih dvije kuće.

I Granića otac je sa Stilja.

I Vukmiri su sa Stilja.Doselio im pradjed.Ima ih pet kuća.

Beusi su iz Zavojani.“Did im priša“ u najam pa se okućio“.Ima ih tri kuće.

 

Izvor:Jevto Dedijer:“Hercegovina“(Antropogeografske studije);SA 1991.Pisano od 1909-1912.

Priredio:Kemal Mahić

1757 Posjeta 1 Posjeta danas