ENVER ČOLAKOVIĆ: „CVIJEĆE“

Vele, da smo mi u Bosni

bezi gladni i ponosni,

i seljaci, čak i babe,

i trgovci iz kasabe,

svi – koji smo muslimani

narod čisto odabrani,

da smo katmer, šeboj, neven,

narod – u miris odjeven.

Pa da zato, ko u cvijeće,

u nas nitko dirnut neće.

A za takve odabrane

„cvjetove“ treba li hrane?

Ne treba nam ni odjeće,

jer tko još na cvijet meće

opanke,čakšire,bluze?

Tko im daje kukuruze?

 

Strah me samo često tare

poslovice one stare:

 

-Šta od cvijeća može biti,

Kad se svatko njime kiti?

 

Izvor: BEHAR,2013.br.114

Izbor:Kemal Mahić

 

1659 Posjeta 1 Posjeta danas