Kemal Mahić: CRKVICA – MILODUH I MIOMIRIS NAŠIH PREDAKA

Razmišljajući koji naslov treba da „ukrasi“ tekst koji je posvećen lokalitetu mog,našeg i Vašeg djetinjstva prevagnuo je naslov koji čitate,iako je prva kombinacija bila sljedeća:“Crkvica-demografska i svaka druga katastrofa“.Ipak sam se opredijelio za blažu varijantu sa dozom optimizma,koja bi afirmirala tradiciju,kulturu,vjeru i običaje tog podneblja koje se prostire od Lalića kule do „točkova“ na Gožulju.

Ako bi „čitali iznutra“(intus leggere) onda bi utvrdili položaj i panoramu „podgrađa“ Starog grada,koji je bio „kula stražara“, mahale koja je okupljala „zajednicu naroda“(jednina) koji je privlačio svojom „aromom džemata“ kakvu na drugim mjestima življenja i stanovanja nismo mogli da osjetimo iako smo živjeli po avenijama,bulevarima,oblakoderima i kojekakvim postmodernim centrima življenja od Alaske do Australije ili od Nord cape do rta Dobre nade!Taj miris nosiš do kraja života i tražiš ga drugdje,ali bezuspješno.

Ako bi „čitali iznutra“ onda bi se podsjetili vegetacije(smokve,grožđe.šipci,drinine,dunje,kajsije,kostile,murve,trešnje,višnje,bajami,divljeg zelenila,oko kojeg se „leptirići vrpolje“,a „cvjetići igraju oko glave“,behara,zanosnog plesa pčela koje „zuje i bruje“trava,vode i voda,bejturana,šimšira,balagonija,minđušica,zumbula,jorgovana,jasmina,zambaka,paparosa,đulbešećerki,čuvarkuća,karanfila,katmera,hadžibegova,fasliđana,šeboja…koje su njegovale majčine i ponekad očeve ruke uz obaveznu higijenu koja se širila avlijama sa okrečenim vanjskim duvarovima…

 

Pjesnik pjeva:

 

„Rasli smo u korijenu,

ne – u granama

Ne previsoko,da bi sunca bilo  za sve,

Ali duboko,da bi nam niti života

bile jake.“

(L.Fišić:“Vatre na golim rukama“)

I opet,ako bi „čitali iznutra“,oni koji su živjeli na Crkvici i oko Bobovišta ostavili su „duboke niti života“,uprkos životopisu (ne)vremena kroz koja su prošli.

Ovo potkrepljujem činjenicom iz biračkog spiska iz 1938.godine kada je naša „zajednica naroda“(jednina) u Ljubuškom imala cca do 4000 etnika da bi taj broj rapidno opadao zbog različitih razloga budućih 80 godina(ratovi,industrijalizacija,siromaštvo,bolesti,traženje „drugog puta i načina življenja“…)Primjer Crkvice govori da je uoči II svjetskog rata ona bila gusto naseljena(ko’ šipak) sa oko 200 etnika,a da je nakon svih pojava raseljavanja i bioloških zakonitosti,sadašnji broj naših etnika spao na dvije osobe!(Fazlinović Ismeta i Fazlinović Ermin).

Među razlozima takvog stanja je preovladavanje malog zemljišnog posjeda da bi se ljudi barem bavili poljoprivredom,siromaštvo i nedostatak tehničkih sredstava(traktora,freza,plugova),nedostatak stočnog fonda(konja,magaradi,krava,ovaca,koza…) i uopće brige šire zajednice za opstanak tog dijela stanovništva na svome topraku.

„Sve što je zapisano ostaje,sve što se pamti iščezne“(M.M.Bašeskija)

Zbog toga autor ostavlja pisani trag,da bi djeca,unuci,praunuci imenovanih znali ko je živio na Crkvici posljednjih 80-tak godina i iz toga izvlačili porodične zaključke s obzirom na imovinu i nam predaka.

Dokazi navedenih tvrdnji su pred Vama:

LALIĆ ALIJA(Dolar) i KADIRA:

1.Lalić Mustafa

2.Lalić Kemal

3.Lalić Halid

4.Lalić Derviša

5.Lalić Emina

 

MUJKIĆ ALIJA I UMIJA:

1.Mujkić Uzejfa

2.Mujkić Mineta

3.Mujkić Muhamed(Hamo)

4Mujkić Rabija

5.Mujkić Ahmet

 

LALIĆ HAMID I SEMA

1.Lalić Minka

2.Lalić Alija

3.Lalić  Ahmet

4.Lalić Džehva

 

LALIĆ AVDO I BISERA

 

LALIĆ MUJAGA

LALIĆ ŠEFIK
LALIĆ NAĐA

 

LALIĆ MUSTAFA I HABIBA

1.Lalić Nura

2.Lalić Meho

3.Lalić Hamo

4.Lalić Ahmo

 

LALIĆ OMER I SAJA

 

MUJKIĆ MUHAREM I HAJRIJA:

Mujkić Sulejman i Sabaha

Mujkić Haso i Majda

Mujkić Nura

Mujkić Salko

 

KLJUČANIN SEVDA

Ključanin Meho

Ključanin Sabit

Ključanin Biba

Ključanin Dika

Ključanin Dervo

Ključanin Salko

 

BILIĆ HUSO I ZEJNEBA:

Bilić Omer

Bilić Sulejman

Bilić Velija

Bilić Salem

Bilić Nefisa

 

GUJIĆ ISMET I ABIDA:

 

1.Gujić Đemo

2.Gujić Envera

3.Gujić Salko

4.Gujić Raza

5.Gujić Rabija

6.Gujić Sadija

7.Gujić Sanija(Sanka)

8.Gujić Ahmet

9.Gujić Hasan

 

MAHIĆ ARIF I HATIDŽA:

1.Mahić Hasan

2.Mahić Ajiša

3.Mahić Husein

4.Mahić Hata(zajedničko kućanstvo)

 

MAHIĆ DERVO I HANIFA(Nifa):

1.Mahić Dulo

2.Mahić Mujo

3.Mahić Nevđa

4.Mahić Beba

5.Mahić Ćamil

6.Mahić Hazim

7.Mahić Kasim

8.Mahić Ćazim

9.Mahić Nafija(Ata)

 

DIZDAREVIĆ MUJO I MUJINICA:

1.Dizdarević Alija

2.Dizdarević Senad

 

DALIPAGIĆ DERVIŠ I NAFIJA:

1.Dalipagić Mustafa

2.Dalipagić Sulejman

3.Dalipagić Mehmed

4.Dalipagić Munib

5.Dalipagić Bisera

6.Dalipagić Bahrija

 

LALIĆ OSMAN I FATIMA:

1.Lalić Hatidža

2.Lalić Nura

3.Lalić Salko

4.Lalić Bećir

5.Lalić Zejna

 

MAHIĆ VEHAB I HATIDŽA:

1.Mahić Đulsuma

2.Mahić Šućrija

3.Mahić Šaćir

4.Mahić Muhiba(Hiba)

 

LALIĆ IBRO I FATKA:

1.Lalić Ibro

 

ALENDAR MAHMUT I HANA:

1.Alendar Salih(Salo)

2.Alendar Ševala

3.Alendar Ahmed(Ahmo)

4.Alendar Nedžib

5.Alendar Điba

6.Alendar Nađija(Nađa)

BILIĆ MEHO I SEVDA:

1.Bilić Kasim

2.Bilić Sabit

3.Bilić Salko

4.Bilić Hazim

5.Bilić Ćazim

6.Bilić Ajiša

7.Bilić Sabira

8.Bilić Mustafa(Major)

9.Bilić Nijaz

 

BILIĆ MUJO I HATIDŽA:

1.Bilić Đemo

2.Bilić Avdo

3.Bilić Salko

 

LALIĆ MAHMUT I AJNIJA:

1.Lalić Nefisa ud.Dalipagić

2.Lalić Rukija ud.Mesihović

3.Lalić Hajrija ud.Sekić

4.Lalić Šada ud.Bijedić

Lalić Hilmija i Lalić Vehbija

 

FAZLINOVIĆ MUSTAFA(šuster)

1.Fazlinović Hajra i djeca Fatima,Hatidža(Tidža,Munib

i braća:Šefik,Hasan i Huso

 

SEMIZOVIĆ AJIŠA:

Sin Hamo,Ašik Osman i  djeca Sanija i Zehra

Semizović Nura(sestra)

 

FAZLINOVIĆ AHMET I HATIDŽA:

1.Fazlinović Duda

2.Fazlinović Ajiša

 

FAZLINOVIĆ MUSTAFA I NUNA:

1.Fazlinović Fadil

2.Fazlinović Ajiša

3.Fazlinović Emir(Miro)

 

FAZLINOVIĆ HAMO I ĆAMILA:

1.Fazlinović Džehvija

2.Fazlinović Elbisa

3.Fazlinović Enisa

4.Fazlinović Alma

5.Fazlinović Abasa

6.Fazlinović Ahmet

7.Fazlinović Vesna

 

LALIĆ MEHO I AJIŠA:

1.Lalić Hatidža

2.Lalić Mirsad

3.Lalić Salko

4.Lalić Mira

 

MAHIĆ MEMIŠAGA I HATIDŽA:

1.Mahić Umija

2.Mahić Mustafa(Kemal)

3.Mahić Hasan(Haso)

4.Mahić Mahmut

 

MAHIĆ ALIJA(Krivo) I JIŠICA

MAHIĆ ZIJAH

MAHIĆ ALEFENDIJA I ZIBA r.Demirović

1.Mahić Mustafa

2.Mahić Sadija

33.Mahić Razija

 

OMBAŠIĆ NAJLA I MUNIBA(Niba)

 

DIZDAREVIĆ REZAK I NEFISA:

1.Dizdarević Ibrahim

2.Dizdarević Efrahim

3.Dizdarević Zemira

4.Dizdarević Rusmira

5.Dizdarević Agan

 

DIZDAREVIĆ AGAN I EMA:

1.Dizdarević Behdža

2.Dizdarević Fejsal

3.Dizdarević Salem

4.Dizdarević Munib

5.Dizdarević Ahmet

6.Dizdarević Najla

MAHIĆ EŠREF, SAFO I NEDŽIJA (ĐIKA):

1.Mahić Bahrija

2.Mahić Đenana

3.Mahić Miralema(Lala)

4.Mahić Salko

 

NIKŠIĆ(LALIĆ) AJIŠA(Cuca)

Autor teksta zahvaljuje dipl.ing.Čebo Miralemu na „fotosima“ Crkvice i g.Salki Biliću koji je upotpunio geneaološko stablo Crkvičana sa ličnim saznanjima autora.

.

. .

. . . . . . . . . . . . . .

.

.

..

 

2370 Posjeta 1 Posjeta danas