Muslimanski starosjedilački rodovi u Ljubuškom

Alendari,Anadolci(Turska),Arnauti(Albanija),

Babići,Bajrići,Bakali,Bećirovići,Beširevići,Bijavice,

Bilali,BilićiBošnjaci,Bukovci,Bušatlije(plema Bušati,Albanija)

Češke,Čimići,Čolići,Ćerići,Ćerimovići,

Dalipagići,Daupovići,Delalići,Derići,Dizdarevići,

Dorocići,Durakovići,Duvnjaci,Džeferi,

Fatići,Fazlići,Fazlinovići,

Gije,Gujići,

Hadžalići,Hadžići,Hafizovići,Hajdarevići,

Hanbdžari,Hasagići,Hrnjice/Hrnjčići/Hrnjčevići,Huseinovići,

Ibrulji,Jakići,

Kadragići,Kapetanovići,Ključanini,Korjenići,Košarići,Krehići,

Lalići(iz Crne Gore),Latići,Ličahi,Livnjaci,Lopužići,

Mahići,Maksići,Marići,Mehići,

Mehičevići,Merdže,Mesihovići,Mujanovići,

Mujezinovići,Mujkići,Muminagići,Mušići,

Nikšići,Nevesinjci,Novići(doseljenici iz Novog),Nurkovići,

Ombašići,Omerhodžići,Ormani,Osmići,

Pajići,Piperi/Piperci(iz Albanije),Počijaci,Prolići,Puzdići,

Redžepovići,

Sadikovići,Sadžaci,Sarajlije,Sekići,

Selimići,Semizovići,Samiti,Somuni,

Šabići,Šitovići,Šuke/Šukalići,

Tančice,Taslidže(iz Pljevalja),Terzići, Turići,Tagići,

Vance,Vučijakovići,

Zuhrići,Zukanovići,

Žere.

NAPOMENA: Nikšići su se,vjerovatno,pod nekim drugim prezimenom doselili iz Nikšića nakon njegovog pada u crnogorske ruke 1877,a Novići,nakon pada Novog u mletačke ruke 1697.godine

Šabići su se doselili iz Vrgorca i u Ljubuškom stanovali do 1878.godine,kada su odselili u Tursku.

Da ne bilo zabune: Ovo su prezimena starosjedilaca u Ljubuškom a sva druga pripadaju doseljeničkim prezimenima!

 

 

Izvor:Dr.Jusuf Mulić-Četiri stoljeća Mostarskog muftijstva(1592-1992)MO 2008.

Pripremio:Kemal Mahić

 

 

1860 Posjeta 1 Posjeta danas