RAZBOLJE SE DALIPAGIĆ MEHO

Razbolje se Dalipagić Meho

U džamiji,sabah klanjajući.

Koliko se teško razbolio,

Tri ga druga dvoru donijela.

Tu bolova tri bijela dana.

Oblaze ga redom jaranice,

Donose mu halvu i baklavu

I najpotlje granu bejturana:

—Primiriši pa se bajildiši!

Izvor:Sait Orahovac-„Biserna ogrlica“;Banja Luka 1990.(Novi glas)

Izbor:Kemal Mahić

1355 Posjeta 1 Posjeta danas