EPITAFI BOSANSKIH DUŠA (64)

Ase leži Zorislava iz Klokota negdje tamo između Kuljana,Kremeša i Zelenće.

Ako si izabrao ljubav kao sudbinu budi spreman na iznenađenja.

Trajanje sve pokvari.

Neko izgubi zube,

neko oko,

neko ruku ili nogu,

riječi,

kosu,

snagu,

ljepotu.

A neko pamet.

Svi mladost.

Nije uvijek najvrednije ono što je lijepo.

1253.

Zakletva u ljubavi vrijedi kao i lanjski snijeg.

Samo dok traje.

Planina može zakloniti sunce,ali ga ne može doseći.

Tako je i sa ljubavi u životu.

Al’ što je bilo bilo je.

Naše je ili da slegnemo ramenima ili da razmislimo.

Ljubiti je lako, ali je djecu hraniti teško.

Ko više puta pogriješi nešto i nauči.

Izvor:Nenad Azijus Tanović-Epitafi bosanskih duša -Mladinska knjiga SA 2018.

Izbor:Kemal Mahić

2163 Posjeta 1 Posjeta danas