Centar ima intenciju daljnjeg rasta i zasigurno će biti regionalnog karaktera

Osobama s posebnim potrebama neophodna je pomoć i potpora cijele zajednice.

Potreba za pružanjem takve pomoći prepoznata je u Ljubuškom, kada je svečano otvoren Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju. O razvoju ove ustanove te provedenim i budućim aktivnostima u intervjuu za Dnevni list govori ravnateljica Marija Kikaš.

Od rujna 2017. godine u Ljubuškom djeluje Javna ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju s područja ove općine. Kako ocjenjujete rad centra kroz proteklo razdoblje?

Prva godina za nas je bila izrazito dinamična. Trebalo je uspostaviti individualne terapije, dnevne radionice te opremiti centar didaktičkim pomagalima i ostalim potrebnim sadržajima. Pored navedenog, realizirali smo dva jako važna projekta u rehabilitacijskom pogledu. Riječ je o vodenoj terapiji i senzornoj sobi. Dakle, izrazito dinamična godina, ali smo sretni i zadovoljni što možemo naglasiti da smo uspješno okončali sve navedene aktivnosti.

Centar, kako je poznato, omogućava individualne terapije po pitanju logopedskih, defektoloških i fizioterapeutskih tretmana, kao i poludnevno zbrinjavanje starijih dobnih uzrasta. Koliko korisnika trenutno koristi usluge ove ustanove i kakve su njihove reakcije?

Trenutačno u centru imamo 65 korisnika različitih dobnih uzrasta. Naše najmlađe dijete ima tri godine dok najstarije ima 33 godine. Reakcije na centar su odlične i gradnja jednog ovakvog objekta u potpunosti je opravdala svoju svrhu. Uvjerena sam da smo na području našeg grada, a i regije, skrb i brigu o osobama s teškoćama u razvoju podignuli na višu razinu.

Koje projekte posebno izdvajate, a od posebne su važnosti za centar i njegove korisnike?

Posebno nas čini ponosnima uspostavljanje dnevnih radionica za starije dobne uzraste, mnogobrojne edukacije osoblja, uspostavljanje vodene terapije te otvaranje senzorne sobe.

Nedavno ste u medijima najavili kako je u planu gradnja polivalentnog terena za obavljanje sportskih aktivnosti te gradnja rehabilitacijskog parka, koji će sa svojim sadržajima biti jedinstven u BiH. Kada možemo očekivati početak radova?

Uskoro krećemo s gradnjom polivalentnog terena za sportske aktivnosti. Ukoliko to vremenski uvjeti budu dopuštali, u veljači bi trebali početi radovi. Kada je riječ o rehabilitacijskom parku, okončavamo projektnu dokumentaciju i tada idemo s prijavom na razne tendere. Početak radova ovisit će, naravno, o raspoloživim financijskim sredstvima.

Na koji način se financira Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju? Koliko Općina Ljubuški sudjeluje u financiranju određenih projekata?

Mi smo proračunski korisnici, a naš osnivač je Općina Ljubuški. To znači da glavni izvor financiranja realizira upravo Općina, dok s druge strane imamo dio sufinanciranja i sa županijske razine. Moram naglasiti da imamo odličnu suradnju s Općinom Ljubuški, kako u financijskom pogledu tako i u pogledu realizacije raznih projekata.

Jeste li zainteresirani za suradnju s drugim općinama ili ste za sada ograničeni na područje Ljubuškog?

Centar ima intenciju daljnjeg rasta i razvoja, tako da će on u doglednoj budućnosti zasigurno biti regionalnog karaktera. Uvijek smo otvoreni za suradnju s drugim općinama.

Planirate li u skoroj budućnosti uposliti još nekoliko djelatnika?

Za sada se ne planiramo širiti kadrovski.

Razgovarala: Antonela Marinović Musa
Izvor: Dnevni list / Facebook

Radio Ljubuski

614 Posjeta 1 Posjeta danas