BENJAMIN IBRAHIMAGIĆ: ZAPLAKALA STARA MAJKA

## NAPOMENA:Benjamin Ibrahimagić(2003) je sin dr.prof. Omera i dr.sc.Amele Ibrahimagić a unuk Šahze r.Mesihović(iz Vitine).Živi u Tuzli sa roditeljima.

 

Zaplakala stara majka

 

Kuća u polju

Majka u njoj

Dva sina pokopala

Dva sina

Ko dva Morića

Odvedoše ih u lancima

Ko volove iz štale

Zaplakala stara majka

 

Sad dođoše i po trećeg

Najmlađeg

Zadnjeg iz loze

Zadnjeg iz loze aman

 

Tišinu prekide buka

Uđoše u avliju

Vojnici u gušterskim uniformama

 

Nemojte mi i njega

Govori majka

Uzmi mene

 

Ne poslušaše je gušteri

Odvedoše sina

Zaplakala stara majka

 

Od tad prođe puno ljeta

Kuće više nema

A majka ko Morića mati

Nastavi da ih proklinje.

23.11.2017.

 

Pripremio:Kemal Mahić

1321 Posjeta 1 Posjeta danas