MAHIĆI (Keše)

Početkom XX stoljeća na vrhu Bilog brda,gdje počinje „kotrljajuće kamenje“ živjela su peterica braće u familiji Mahić(koji su imali nadimak „Keše“).

(Orijentir za razumjevanje prostora:kuća pored „Fejzine bašče“). Riječ je o:

1.Mahić Dervo

2.Mahić Salko

3.Mahić Memišaga

4.Mahić Hasan

5.Mahić Mujaga

Riječ je bila o uglednoj familiji koja se borila da prebrodi dva svjetska rata,agrarne reforme(čitaj:oduzimanje zemlje) i druge nedaće koje su pogađale i bogatije i siromašnije,djecu i omladinu u borbi za opstanak i identitet.

Kako vrijeme gradi novo društvo i nove društvene odnose,peterica braće su se oženila i formirali svoje porodice,opet na Gožulju u rasponu od 200 kvadratnih metara.

1.Mahić Dervo je bio otac:Muhameda(Hame),Fadila(Sarajevo) i Kemile Rašinlić(Pljevlja),a nama poznati Hamo se oženio sa Behijom Lalić  koji su dobili četvero djece:rah.dr.Derviš,dr.Hasan,dr.Ahmet i Azru ud.Ćerić.

2.Mahić Salko je bio otac:Safe,Jusufa(Zidina),(SA),Ešrefe Đulić i Nune.Safo i Neđija su nam podarili:prof.Bahriju Munasipčić,Đenanu Gujić,Miralemu(Lalu),učiteljicu i rah.Salku(trgovac).Ešrefa je porodila Zlatu(Novi Sad) i dipl.oecc.Idu Đulić,dok Jusuf(Zidin) i Nuna nisu imali djece.

3.Mahić Memišaga i Arza Mahić(Mujezinović) su porodili:rah.Mehmedaliju,rah.Hurmu i rah.Rezaka.Oni nisu imali djece,jer se nisu ženili niti udavali.

4.Mahić Hasan(?) je bio otac Mahić Alije(„Livajica“) koji je imao kćerku rah.Fatimu ud.Češko.

5.Mujaga Mahić je u braku sa Lutvom Hajdarević porodio:Sulejmana,Muniba,Unku,Šućru i Selama.

Prvi brat: Sulejman Mahić (svršenik mostarske gimnazije) u braku sa Samijom Mahić,rođ.Delić je imao petero djece:,

1.Nura Spužić(rođ.Mahić)-1933.Udata za Fajku Spužića.Djeca:Nerma i Senad

2.Fatima Šehović(rođ.Mahić)-1934.Djeca:Azra i Zijad

3.Sead Mahić(1935) i Fazlagić Nadija:Djeca:Edo i Edita

4.Nedžad Mahić(1937) i rah.Nafija Mešić(majka od Delalića):Djeca:Amna Bajrović(SA) i Malik(Norveška).Nedžad je nastavnik likovnog odgoja

5.Amra Mahić(1944) ud.Mrgan:kćerka Amela Mrgan,nastavnik likovnog odgoja

 

Drugi brat: Munib Mahić i supruga Šida(SA) su porodili rah.Malika,Meliku i Mustafu(Muju).Oni su živjeli u Zagrebu,a Mujo Mahić je pohađao gimnaziju u Ljubuškom.

Sestra: Unka Mahić(Tahmaz) se udala u Visoko.

Treći brat:Šućre Mahić je živio u Zagrebu,nije se ženio.

Četvrti brat: Selam Mahić se oženio sa Fatimom,rođ.Lalić i oni su imali dva sina:ing.Fuada i Samira.

Posebno je interesantan bio lik Muniba Mahića koji se bavio trgovinom u Sarajevu,Splitu, Zagrebu ,Ljubljani.Pomagala su mu dva brata:Šućro i Selam,ali je Munib bio „alfa i omega“ove porodice.Munib se veoma obogatio o čemu svjedoče radnje i prodavaonice u Sarajevu:

4 granapa kod FIS-a,

kuća na Marin dvoru,

radnja u Ferhadiji,

dva automobila(Opel bliz-3,5 tona)

1 motor

Zbog karaktera „klasne borbe“ protiv buržoazije i neprijatelja,sva trojica braće su osuđena na zatvorske kazne 1948.godine(Munib 3 godine,Šućre 3 godine i Selam 3 godine.Imovina je otuđena u korist države?! I do danas nije vraćena sada već njegovim potomcima.

Zbog toga se Munib sa braćom i porodicama 1956.godine preselio u Zagreb i ponovo počeo iz početka.Čovjek spretan i radin podiže kuću u Zagrebu,(Naselak) i dovlači redovno na pijacu 25 metara paradajza,jabuke i ostalo voće sa iznajmljenim radnicima:vozačima,automehaničarima,trgovcima…Čovjek sa „devet života“ je razvio trgovinu sa Slovenijom(voćarski proizvodi) i ponovno „oživio“ imovinu koja mu je oduzeta konfiskacijom imovine u Sarajevu.

U Ljubuškom,na Gožulju i danas postoji kuća čije se ime veže za Muniba i Šidu,Šućru i Selama.Danas je ona ruina,kakva je bila i prije restauracije.U ovoj kući stanuju „Bosanci“ koji se nalaze na privremenom radu u Ljubuškom.

Porodice Mujage Mahića su obilježile Gožulj,Ljubuški,Čapljinu,Split,Zagreb…Proširili prezime Mahić svojim umijećem u različitim oblastima života i doprinjeli da budu uvažavani od rodbine,komšija,prijatelja,poznanika,siromaha,kao „gazde“ i uspješni poslovni ljudi.

Autor ovim tekstom želi da nas uputi da smo imali uspješne i bogate ljude i u prošlosti,a oni su to postali radom i isključivo radom.

3089 Posjeta 1 Posjeta danas