Najznačajniji b-h vakifi:NESUH-AGA VUČJAKOVIĆ

Vučjakovići su bili kapetani ljubuške i mostarske kapetanije.

Nesuh-aga je 1599. godine bio dizdar tvrđave u Ljubuškom, a kasnije se preselio u Mostar.

Njegova džamija treća je potkupolna džamija u Mostaru.

Izgrađena je prije 1564. godine kada je legalizirana njegova vakufnama.

U tarihu stoji stoji 935(1528/29) koja možda nije dobro pročitana.

Ova džamija je poznata i kao džamija „Pod lipom.“

Zidana je od kamena,prekrivena jednom velikom i tri male kupole iznad trijem koji se oslanja na četiri precizno klesana stuba s kapitelima.

Uz desni zid joj je prigrađena munara od tesanog kamena.

Oko džamije je harem sa česmom i Krehinim turbetom koje je ovamo preneseno iz harema Ćose Jahja-hodžine mahale(Musalla).

Vakif je kraj džamije podigao mekteb,potom džamiju u tvrđavi u Ljubuškom(zidine postoje i danas).

Odredio je da se iz sredstava njegova vakufa obnavljaju mostovi na Radobolji i Trebižatu.

Za izdržavanje zadužbina uvakufio je 123.000 srebrenih dirhema u gotovini,28 dućana u blizini džamije,više mlinica na Radobolji i Studencima kod Ljubuškog.

Godine 1889. ovaj vakuf je u svom posjedu imao tek pet dućana i harem ispred džamije.Dvadeset i tri dućana su već tada otuđena,ostalo je oteto kasnije.

 

Izvor:Ahmed Mehmedović-„Upravljanje vakufima u BiH,1847-2017.“SA 2017.

Pripremio:Kemal Mahić

1.Esma-sultan džamija u Jajcu

2.Nesuh-age Vučjakovića džamija u Mostaru

3.Naslovnica knjige o vakufima

4.Vodoskok i džamija

5.Stolac(musafirhana i čaršija)

6.Tržni centar sa džamijom u Sanskom Mostu

7.Počitelj

 

1809 Posjeta 1 Posjeta danas