GEBELSOVSKA MANIPULACIJA SRPSKIH OFICIRA PRIPADNIKA OS BIH


Iako je još u mjesecu aprilu u Banjoj Luci održana kvazi-naučna konferencija pod bezobraznim nazivom “Srebrenica – stvarnost i manipulacije”, ne stišavaju se reakcije na iznesenu “znanstvenu laž” jer se radom ne može nazvati, švrljoka sudionika konferencije Miroslava Baljaka i Dragana Đokića. Mada u njihovom akademskom predznaku stoji da su doktori nauka, moja novinarska istraživanja će pokazati još ponešto, sigurno puno važnije. No, prije da se osvrnemo na švrljoku, koju je ovaj “nadrinaučni dvojac” predočio javnosti, izvjesno pod kormilom Laktašenka, zvanog “Partner” koji se zaletio visoko ali mu vosak laži otopi sunce istine.

Nisam pravnik, stoga sam konsultovao pravnike kojima je pravo i pravičnost životno opredjeljenje, a ne doktorska disertacija brkatih majora, koji kao u Đoletovoj pjesmi znaju vikat samo pali. „Nadrinaučni dvojac“ u navedenoj „znanstvenoj laži“ neuko ali kurvanjski, primjećuju da Međunarodno humanitarno pravo nalaže obavezu traganja za osobama koje se vode kao nestale, da se nakon borbe, čim situacija dozvoli traže ranjeni i mrtvi. Nalaže obavezu notifikacije o nastradalim-mrtvim licima i nestalim osobama, obavezu vođenja evidencije o grobovima i sahranjivanju i obavezu da se sa posmrtnim ostacima postupa; sa poštivanjem, da se pristojno sahrane, da se grobovi moraju obilježiti, da se mora omogućiti pristup grobovima i sačiniti odgovarajući sporazumi o prijenosu posmrtnih ostataka. Nadalje, isti „dvojac“, u pokušaju da odbrani neodbranjivo, to jest pokušaj prikrivanja počinjenog genocida, isti to podvodi pod asanaciju terena, koristeći kao dokaz dokument „Vojna ekspertiza za Srebrenicu“ izrađena od strane vojnog eksperta general prof. dr. Radovana Radinovića u kojoj isti, u pokušaju da zločin u Srebrenici izvršenog genocida, prikaže kao asanaciju terena, navodi i sljedeće: “Najveći propust jedinica i komandi koje su vršile asanaciju bojišta sastoji se u tome što o toj radnji nema odgovarajućih izvještaja. Nedostaji oformljena dokumenta o broju pronađenih i sahranjenih ljudskih leševa, o mjestima njihovog sahranjivanja itd“.

Dakle, navedeni „dvojac”, nošen šizofrenom željom da zločin genocida u Srebrenici, prikaže kao „asanaciju terena“ te na taj način pokuša umanjiti neviđeno zlo koje su počinile zločinačka VRS i Policija RS-a. Ne znam da li je Laktašenko mislio na krvave uniforme iz Srebrenice za nasljednike vojske, kada je na tome insistirao na nedavnoj smotri???

Dvojac naivno izvodi pogrešan zaključak, jer na osnovu izjave navedenog vojnog eksperta iole razumna osoba ne može donijeti drugačiji zaključak, osim da je u navedenom slučaju riječ o prikrivanja zločina, koji je već presuđen pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu kao genocid.

Obzirom da u navedenoj švrljoki nedostaje uslov bez kojeg se ne može (condicio sine qua non), a koji je sadržan u obavezi predviđenoj ženevskom konvencijom (obavezu notifikacije o nastradalim-mrtvim licima i nestalim osobama, obavezu vođenja evidencije o grobovima i sahranjivanju i obavezu da se sa posmrtnim ostacima postupa; itd.), to se navedena švrljoka jedino može razumjeti kao novi zločin nad istom žrtvom, naravno nad Bošnjacima. Da se kojim slučajem probudi tvorac i propagator laži u nacističkoj Njemačkoj, Paul Joseph Goebbels, postidio bi se pred količinom laži koju plasira “upregnuti dvojac” u jaram laži, čitaj, načertanijskog ludila i velikosrpske ideologije. Ovdje ne treba niti riječ napisati u kontekstu protiv tvrdnje, jer je dovoljna činjenica da su majke Srebrenice u kabur spuštale jednu, jedinu kost svoje djece, čak i beba. Toliko o humanosti dželata, koji sad, sa perom u ruci ubijaju preživjele Bošnjake Srebrenice ali i sve normalne ljude na planeti Zemlji. Svijet je putem televizijskih ekrana jasno vidio užase i izvršioce zločina pod palicom srpskog miljenika, krvnika iz Uloga, koji je pravomoćno osuđen pred Međunarodnim sudom na doživotni zatvor jer je: kriv kao učesnik UZP i to po tačkama 2. genocid, 3 – progon i zločin protiv čovječnosti 4 – istrebljenje, zločin protiv čovječnosti, 5. ubistvo, zločin protiv čovječnosti 6. ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, 7 – deportacija, zločin protiv čovječnosti, 8 – nehumano djelo prisilnog premiještanja, zločin protiv čovječnosti, 9 – terorisanje civila kršenje zakona i običaja ratovanja, napad na civile te uzimanje talaca kršenje zakona ratovanja. O kojoj humanoj i higijensko-sanitarnoj obavezi švrlja “upregnuti dvojac” i ko se ustvari krije iza akademskog predznaka “doktora nauka”?

Prvospomenuti, Miroslav Baljak, sin Branka, rođen 6.11.1970. godine u Travniku, BiH, pripadnik je u činu majora, 5.pbr. Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, raspoređen na dužnost u Dubravama kod Tuzle, a sa adresom prebivališta u Zvorniku.

Dragan Đokić, sin Save, rođen 10.2.1970. godine u Loznici, Srbija, također je pripadnik u činu majora, 5.pbr. Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, raspoređen na dužnost u Dubravama kod Tuzle, a sa adresom prebivališta u Bijeljini. Postoji osnovana sumnja da je jedan od njih, u toku izvršenja zločina u Srebrenici bio učesnik operacija. Iako raspolažem određenim informacijama preciznije, neka to ovoga puta ostane na nivou sumnji, jer se prikupljanja dokaza nastavlja. Kako navedena „znanstvena laž“ sadrži određene zaključke koji su plod „nepromišljanja” majora Baljka i majora Đukića, to se njihovo učešće na javnom skupu u Banja Luci kao i njihove napisane laži, sačuvane u Zborniku koji je proistekao sa navedenog skupa, kose sa dozvoljenim normama ponašanja pripadnika OS BiH predviđenim u Etičkom kodeksu ponašanja vojnih lica, kadeta i kandidata na obuci u MO i OS BiH broj: 05-03-32-2168-31/18 od 19.02.2019. godine. Naime, članom 8 stav (1) „Vojnim licima , kadetima i kandidatima na obuci, strogo je zabranjeno; pod k) „Biti članom ili promovirati stavove, ideologiju i obilježja organizacija ili udruženja koja promoviraju netrepeljivost prema drugim licima/grupama na osnovu etičke, nacionalne, vjerske, rodne, socijalne ili političke različitosti“, pod n) „Vrijeđati, negirati ili omalovažavati događaje od posebnog pijeteta za konstitutivne ili ostale narode i građane BiH“ i o) „Korištenje javnog prostora na društvenim mrežama i društvenim medijima za promoviranje načela zabranjenih u prethodnim tačkama iz ovog člana“. Djelovanje velikosrpske propagande kroz “upregnuti dvojac” i njima slične u manjem entitetu Bosne i Hercegovine, a na konto Srbije koja bi da postane velika, iako iz dana u dan se skuplja kao isprana haljinka, javlja se često.

Razmišljajući sa kojom bolešću da uporedim takvo djelovanje, učini mi se najsličnije sa bolesti hemoroida. Jer upravo se “upregnuti dvojac” ponaša kao upaljeni hemoroidi, gdje svojom švrljokom samo pokazuju jasno žarište i mjesto. Zato pozivam Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, na čelu sa ministrom, da HITNO poduzmu mjere i radnje, te pokrenu proceduru nečasnog otpusta “upregnutog dvojca” čime će i hemoroidi u glavama velikosrpske ideologije biti adekvatno sanirani u skladu sa važećim propisima humanog sanitarnog zbrinjavanja i asanacije terena na kojem obituju.

Imajući u vidu da dolaze i ljetne vrućine, nadam se i manjem smradu!

SRPSKI FAŠISTIČKI PAMFLET

1655 Posjeta 1 Posjeta danas