MIRSAD ČIČEKLIĆ(1961): DAN BIJELIH TRAKA

Odzvanja tišina
U zidovima šutnje
Hlapnja ko žeđ
Natapa mrak
Zaiskri smijeh
Usnen na domak
I slijep
Oči u tami
Razaznaše dan
Portret na zidu
Osjeti led
Ljudskost odmagli
Utihnu dah
U rukama moćnika
Pravedan mač
Cvokot zuba
Najavi plač
Na pregači
Majčinih skuta
Umire dostojanstvo

Zašto,zašto?
Svijet zuri u
Sunovrat.

NARODU MOM
Narodu mom
Sreća i dom
Želja na prvom koraku
Usnuli um
Gladan k'o šum
Zvuka vjetra na
Barjaku
Kolo se vije
Rijetko k'o prije
Suza suzu topi
U perivoju nade
Zauzda sila
Krvavog maga
Što sa Zapada
Doći hoće
Sunce na Istoku
U toplome sijenu
Slavensku dušu
Potapša za svagda

Gorčina zausti
Iz sveg glasa

Pripremio: Kemal Mahić

4348 Posjeta 1 Posjeta danas