POZIV NA PODRŠKU FAMILIJI SABINE HAJDAROVIĆ ĆORIĆ

Udruženje ljubušaka u Norveškoj poziva sve ljubušake da u skladu sa svojim mogućnostima podrže tekuću akciju za Sabininu familiju. Suprug i otac u familiji, Halil, je na izmaku snage u borbi protiv opake bolesti. Sabina i kćerke su više od godinu dana izložene velikoj borbi i pritisku sa svih strana, naravno i ekonomskoj borbi za opstanak u školi, kući.

Sabina je kćerka Alme i Mustafe – Muje Hajdarovića iz Ljubuškog.

Mi smo uvijek pokazali srce i ruku podrške jer zajedno smo jači. Halal i hvala!

UPLATA

Direktno putem postavljenog linka za tekuću akciju pokrenuta od bratića.
Ili
Preko Udruženja ljubušaka, sa oznakom “Podrška Sabina H.C.”

Račun: 2610 18 94303, Sparebank Telemark, primalac: Bosnisk forening Ljubuski

 

PayPal: sibilabasic@gmail.com

VIPPS: 958 07 371

Preporučujemo uplate preko Udruženja jer uplate preko linka oduzme se 5% od uplaćenog od stranice na kojoj je objavljena akcija. Uplate preko Udruženja se primaju do 01.08.19.

Link za akciju: www.gofundme.com/halil-coric

Uplate za akciju (preko Udruženja):

 1. Tanja Majetić, Norveška                                     300 nok
 2. Aida Memidžan, Njemačka                                470 nok
 3. Dunja Šukalić, Norveška                                     300 nok
 4. Sibila Bašić, Norveška                                       1.000 nok
 5. Semir i Amela Konjhodžić, Norveška               500 nok
 6. Kija Konjhodžić, Norveška                                 500 nok
 7. Sakib i Beba Mušić, Norveška                        1.000 nok
 8. Tarik Mušić, Norveška                                        500 nok
 9. Amela Hrnjičević, Norveška                              500 nok
 10. Adla i Mediha Konjhodžić, Norveška              400 nok
 11. Nihad Selimić, Norveška                                    500 nok
 12. Admir i Jasmina Fazlić, Norveška                    500 nok
 13. Zejna Fazlić, Norveška                                        500 nok
 14. Denis Mahić, Chicago, Illinois                       1.000 nok
 15. Mithad Muminagić, Norveška                          500 nok
 16. Samir Hadžalić, Norveška                                 500 nok
 17. Agan Dizdarević, Norveška                               300 nok
 18. Irma Kadragić -Toskić, Norveška                    500 nok
 19. Narcisa Lalić, Norveška                                     300 nok
 20. Suad i Almira Selak, Norveška                         500 nok
 21. Sead – Sejo Šukalić, Norveška                           300 nok
 22. Sanita Dizdarević, Norveška                              300 nok
 23. Mediha i Šefik – Fiko Konjhodžić, Norveška   500 nok
 24. Emira Gujić, Norveška                                         400 nok
 25. Đevad i Semha Jakić, Norveška                          500 nok
 26. Amela Ćeško, Norveška                                        500 nok
 27. Enes i Đenana Gujić, Norveška                        1.000 nok
 28. Muhidin i Vahdeta Grljević, Norveška               500 nok
 29. Senada Dizdarević, Holandija,                             464 nok
 30. Ešefa Muminagić, Danska                                     500 nok (uplata u Norveškoj)
 31. Djenita Besirovic, Norveska                                 300 nok
 32. Ekrem Mahic, Norveska                                        500 nok
 33. Nermina i Fikret Mesihovic, Svedska.                523 nok (600 SEK)
 34. Benjamin i Denni Becirovic ( djeca od Harisa i Jasmine ) 525 nok (600 SEK)
 35. Melika Mahic, Norveska.          300 nok
4392 Posjeta 2 Posjeta danas