MEHMED SPAHO-rođenje,školovanje i porodični život

Prije nego li počnemo govoriti o Mehmedu Spahi,njegovoj ulozi i značaju u političkoj povijesti Bošnjaka i Bosne i Hercegovine osvrnut ćemo se na njegovu porodicu i školovanje kako bi imali uvid u kojim je okolnostima,uvjetima i svjetonazorima odrastao.

Otac Mehmeda Spahe,imam Hasan ef.Spaho,sin je Ahmed –age i predstavlja jednu od važnijih ličnostima muslimana Bosne i Hercegovine tokom procesa modernizacije i oblikovanja svijesti muslimana u vremenu nastanka dubokoga jaza između tradicionalista;koji nisu prihvatali promjene i usvajanje“zapadnjačkih“ metoda i normi u svim sferama čovjekovog života prepoznatih dolaskom Austro-Ugarske,i modernista;koji su prihvatali sve pozitivne vrijednosti od nove,zapadne kulture i kategorično odbacivali sve što je moglo ugroziti vjerski identitet muslimana.

Porodica Mehmeda Spahe,zbog liberalnijih stavova njegovog oca,važila je za modernu muslimansku porodicu spram onih koje su konzervativno čuvale duhovnu,kulturnu i religijsku tradiciju.Hasan ef.Spaho težio je osavremenjivanju muslimanskog društva.Rezultat njegove funkcionalne,a ne strukturalne promjene običaja,je otvaranje škola za djevojke koje su se uz očuvanje islamske tradicije obrazovale i podučavale zanatima.Hasan efendija Spaho rođen je 1841.godine.Kao nadaren mladić u Istanbulu završava ruždiju i Učiteljsku školu.Prije Austro-Ugarske okupacije Hasan ef. Je obavljao funkciju sudije islamskog vjerozakona u Kairu,Damasku,Sofiji i Jajcu.Nakon povratka iz Istanbula u Sarajevo 1873.godine,dobiva mjesto direktora Učiteljske škole u Sarajevu.Hasan ef. Je jedno vrijeme,nakon 1878.godine,bio predavač u Gazi Husrev-begovom hanikahu i učitelj orijentalnih jezika u Velikoj realnoj gimnaziji,a 1909.godine postao je direktor Šerijatsko-sudačke škole.

Hasan ef.Spaho se nakon povratka iz Istanbula oženio Fatimom,djevojkom iz porodice Bičakčić,sa kojom je imao šestero djece.Trojicu sinova:Mehmeda,Fehima i Mustafu,te kćerke Behiju,Aišu i Habibu.

Fehim Spaho bio je jedan od značajnijih muslimanskih vjerskih velikodostojanstvenika u Bosni.Jedno vrijeme je vršio funkciju reisu-l-uleme.

Mustafa Spaho,otišao je sa dvadeset godina u Beč,gdje je završio Visoku školu za kulturu tla 1912.godine.Pored profesorske funkcije u Gazi Husrev-begovoj medresi bavio se i trgovinom.Umro je 1962.godine.

Behija Spaho je najstarija kćerka Hasana ef.Bila je udata za Hamdiju Afgana,uglednog privrednika iz Banje Luke.

O Aiši i Habibi Spaho postoji malo podataka.Aiša je bila udata za sarajevskog imama Rešida ef.Rešidagića,a Habiba je umrla kao djevojka u osamnaestoj godini.

Dr.Mehmed Spaho je rođen 13.marta 1883.godine u Sarajevu gdje završava osnovnu školu i Veliku realnu gimnaziju 1902.godine.Već kao gimnazijalac,Spaho se afirmiše kroz pisanje u časopisu „Behar“ predstavljajući se javnosti kao poznavalac povijesti islama i Bosne.

Na Pravni fakultet u Beču upisuje se 1902.godine,1906. ga završava,a već 1908.promoviran je u doktora pravnih nauka.Na fakultetu dr.Spaho se pokazao kao dobar student osiguravši sebi stipendiju uspjehom u predmetima kao što su Historija prava Njemačke,Austrije i Rimskog prava,Porodično pravo,Krivično pravo,Privatno pravo,Procesno pravo i dr.

Dr.Spaho se 1919.godine oženio sa Habibom,kćerkom Avdage Šahinagića iz Sarajeva.Sa Habibom je imao sinove Zijaha i Avdu,i kćerku Eminu.Sin Zijah(1920—1992) je radio kao pravnik u advokatskom uredu „Spaho“,a sin Avdo(1924-2004) imao je ekonomsku i političku karijeru.Kćerka Emina radila je kao profesorica u gimnaziji.Lična pisma u arhivi govore o idiličnom porodičnom životu dr.Spahe.

 

Izvor:MEHMED SPAHO-Priredili:Ahmed Lavić i Elvedin Subašić;Dobra knjiga,SA 2010.

 

2558 Posjeta 1 Posjeta danas