‘Do 2024. godine Ljubuški će biti najljepša turistička destinacija u BiH’

„Ljubuški će do 2024. godine biti najljepša turistička destinacija u Bosni i Hercegovini s očuvanim prirodnim ljepotama i tradicionalnim vrijednostima. Mjesto mudrih ljudi, koji će korištenjem svih raspoloživih resursa i znanja voditi računa o uravnoteženom razvoju, stvarati preduvjete zdravog i perspektivnog života svih njegovih žitelja“, navedeno je u Strategiji razvoja Grada Ljubuškog od 2014. do 2014. godine, dokumentu koji treba poticati budući rast i razvoj zajednice, a koji je izradio razvojni tim ovog grada uz sudjelovanje predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Dio je to koji se odnosi na viziju razvitka Grada Ljubuškog, dok su strateški ciljevi razvitka podijeljeni u četiri skupine.

Prvi strateški cilj orijentiran je na razvoj gospodarstva Ljubuškog. Ostvarenjem ovog cilja, kako stoji u dokumentu, postavljaju se temelji za ubrzan razvoj poduzetništva, kao i za stvaranje preduvjeta za povoljno poslovno okruženje. Gradska uprava mora učiniti sve kako bi izgradnjom potrebne infrastrukture i razvojem poslovnih zona učinila područje grada privlačnijim potencijalnim investitorima. Ovaj cilj, također, usmjerava razvojne aktivnosti u smislu institucionalnog sustava potpore poduzetništvu, unaprjeđenja znanja, ulaganja u ljudske resurse, a sve u svrhu lokalno ekonomskog razvoja grada.

Drugi strateški cilj ima za cilj poboljšati turističku djelatnost. U Ljubuškom, naime, postoje turistički resursi, kao i nekoliko atraktivnih turističkih destinacija. Oni predstavljaju turističku sirovinu, koju je, kroz kvalitetno planiranje i upravljanje turističkim razvojem destinacije, moguće transformirati u tržišno prepoznatljive, konkurentne i dugoročne održive turističke proizvode i usluge. Primarno je razvijati eko turizam, ruralni turizam, gastronomiju, sportsko- rekreacijski turizam i kulturni turizam.

Treći strateški cilj vezan je za povećanje razine iskorištenosti poljoprivrednih resursa i razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. Iako se razvoj grada prvenstveno ne temelji na poljoprivredi, prisutna je tradicija bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, a same prirodne karakteristike i bogatstvo kraja vodom idu u prilog i upućuju na potrebu daljnjeg ulaganja u poljoprivredni sektor.

Podizanje kvalitete javnih usluga, razvoj komunalne i socijalne infrastrukture i očuvanje okoliša kako bi se stvorili uvjeti za bolju kvalitetu života, četvrti je strateški cilj. Gradska uprava mora poduzeti sve potrebne korake, koji će rezultirati modernijim i manje birokratskim pristupom ispunjavanja zahtjeva, ali i očekivanjima poduzetnika i građana u širem smislu riječi. Potrebno je, istaknuto je u dokumentu, unaprijediti funkcioniranje administracije, kao i usluga koje gradska administracija pruža građanima. Cilj je u sljedećem razdoblju povećati javnu svijest o zaštiti okoliša i javnih dobara. Grad treba osigurati podršku projektima ekološke edukacije i zaštite prirodne sredine.

Dodajmo i to kako prioritetni programi i projekti nisu samo temelj za korištenje sredstava iz gradskih i drugih domaćih izvora, nego i dobar temelj za pristup eksternim izvorima sredstava, poput pretpristupnih programa Europske unije, ali i drugih programa podrške u Bosni i Hercegovini.

Piše: Antonela Marinović Musa
Izvor: Dnevni list

Radio Ljubuski

1142 Posjeta 2 Posjeta danas