Otvoreno protestno pismo povodom humanitarne krize u Bosni i Hercegovini

Mi dole potpisani/e pozivamo institucije Bosne i Hercegovine, entitete Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Distrikta Brčko, kantona i općina, da se bez odlaganja stave u službu zaštite i zbrinjavanja migranata i izbjeglica shodno svim međunarodnim konvencijama, ali prije svega savjesti.

Najoštrije osuđujemo inertnost, ignoriranje i produbljivanje humanitarne krize koja ljudsku nesreću i patnju koristi za političke manipulacije. Kao građani i građanke zemlje koja je i sama prošla krvave sukobe koji su trećinu stanovnika napravili izbjeglicama, ne smijemo dozvoliti ovakav nehuman i ponižavajući odnos prema ljudima čiju smo sudbinu sami doživjeli.

Teret i odgovornost ne može ležati na građanima i građankama jer humanitarna katastrofa traži djelovanje svih državnih struktura.

Apelujemo da preuzmete odgovornost shodno svojim ingerencijama i mandatima dodijeljenim od strane građana  i građanki.

Potpisnici i potpisnice

Jasmila Žbanić, Dino Mustafić, Danis Tanović, Safet Zec, Haris Pašović, Aleksandar Hemon, Tatjana Šojić, Pjer Žalica, Srđan Puhalo, Aida Begić, Jasna Diklić, Admir Glamočak, Damir Šagolj, Dragan Jovičić, Nihad Kreševljaković, Amra Bakšić Čamo, Srđan Vuletić, Ferida Duraković, Selma Spahić, Senad Pećanin, Elmir Jukić, Ermin Bravo, Faruk Šehić, Nermin Hamzagić, Damir Imamović, Jasna Žalica, Alban Ukaj, Asja Krsmanović, Maja Izetbegović, Bojana Vidosavljević, Džana Pinjo, Sadžida Tulić, Vedrana Božinović, Amila Ramović, Adisa Vatreš Selimović, Boris Ler, Enes Zlatar, Jasenko Pašić, Enes Huseinćehajić, Una Bejtović, Sanin Milavić, Lejla Kalamujić, Narcisa Cvitanović, Mirna Ler…

 

Tacno.net

979 Posjeta 1 Posjeta danas