Vakufnama Isa-bega Ishakovića

Neka je svaka hvala Allahu na obilju njegovih blagodati,a blagoslov Božiji neka je njegovom poslaniku Muhamedu i njegovom potomstvu!

A zatim:Uzvišeni vojvoda(zapovjednik),dobročinitelj i dobrotvor,blagoslovljeni(sljedbenik) hvaljene vjere i zakona,Isa-beg,sin pokojnog Ishak-bega,neka Bog uzvisi i učvrsti stubove njegove moći!-očitovao je da je samo Allah jedini bog,koji nema druga u svojoj vladavini i da se samo on odlikuje jedinstvom,odlučuje kako hoće i radi što hoće;(dalje je očitovao) da je On(Bog) poslao pravu uputu i istinitu vjeru po Muhamedu-neka ga Svevišnji Allah pomiluje i spasi!-da bi je tako doveo do pobjede nad svim ostalim vjerama uprkos negodovanju mnogobožaca;dalje je očitovao da Bog prima iskrena pokajanja svojih sluga,da On prašta njihova ružna djela,jer njegova milost nadmašuje njegovu srdžbu;On mnogo prašta i milostiv je.A zatim je u selu Brodcu u području Sarajeva sagradio jedno konačište(dom) u stilu tekije(zavije),koja se sastoji iz tri kuće i jedne staje(istabl),jednog ograđenog dvorišta(harem) i ostalog što joj treba,i za svoga života uvakufio je i zavještao s tim da služi kao tekija(zavija) i konačišta siromašnim muslimanima koji su učenici,sejjidi,ratnici i putnici-namjernici.

(U njoj) će se kuhati meso,pirinač i hljeb koliko bude dovoljno,a (trošiće se) i masnoće koliko bude potrebno.

Oni(gosti) imaju  pravo na jelo(Čorbu) tri dana i ne mogu tu stanovati više od tri dana.Na čorbu imaju pravo i službenici spomenute tekije(zavije),a višak hrane koji preostane i pretekne kad se podmire oni(gosti i službenici) davaće se nejakoj siročadi koja stanuje u toj varoši(kasaba).

(Dobrotvor) je također podigao most na rijeci Miljacki i(odredio) da za njegovo održavanje služi 15 aršina(zemljišta) s oba kraja mosta s gornje i donje strane njegove i zavještao ga(most) onima koji će preko njega prelaziti,kao pravovaljan i na šeriatu zasnovan vakuf i kao valjanu zadužbinu koja će dovijeka trajati i kojom se stiče zadovoljstvo Svevišnjeg Allaha i kojom se stiče bolji stepen kod uzvišenog gospodara i zaslužuje njegova obilna nagrada u želji(da bi postigao)  ono divno obećanje o kome govori Kur'an:“Svako dobro djelo koje učinite za spas svoje duše,ono će kod boga biti dobro primljeno i više nagrađeno“.Sve je on to zavještao,ali tako da se(taj vakuf) ne može ni prodati,ni pokloniti,niti ma na koji način preći u čije puno vlasništvo(mulk),(nego da) vječno ostane onako kako je ovdje propisano „sve dok bog ne ostane jedini gospodar zemlje i svega što je na njoj;on je najbolji nasljednik,“

Za održavanje svojih zadužbina uvakufio je od svoji pravnih mulkovnih posjeda sljedeće:

Sve mlinove koji se nalaze pod jednim krovom i jednu menzu iza navedenih mlinova koja se nalaze u spomenutom selu;bunju i vodu za njene potrebe i ostatak vode od banje(tj.)one tekuće vode koja je dovedena;i han i dućane,koji su sagrađeni u njemu(selu).Njihove(tih dućana) granice su: s jugoistočne strane tekuća voda,sa zapada javni put,sve dokle se protežu dućani,sa sjevera je(granica dućana) javni put do iza tog hana,a s istoka do mulk-imanja njegova sina Muhameda es-Segira zajedno sa onim što mu je on(Isabeg) poklonio,kao i onim što dopre do čaršije i(što graniči) s njom(čaršijom) i što je znad nje(čaršije).Dalje,nekretnine koje se nalaze ispod spomenute tekije a koje su određene:sa sjevera putem Biosko i onim(putem) što dopire do čaršije  i javnim putem do spomenutih mliinova,a s jugoistočne strane rijekom koja je navedena na spomenute mlinove,i vrt koji je kupio od Jusufa poznatog pod imenom Kotka a koje se(nekretnine i vrt) nalaze u tom selu sa svim njihovim granicama,građevinama,gradilištima,dvorištima i svim malim i velikim,što je u tim granicama;i vinograde,i nekretna dobra(akar).U ta(uvakufljena dobra)spadaju još:ono(dobro) što je poznato pod imenom Hleb Selište te mu nije potrebno označavati granice,i (dobro) zvano Vrti,i ono (dobro) što se zove Selište,između dva puta,i(dobro) zvano Podine,i jedna mezra u blizini Podine,i jedna mezra(koja se prostire) od granice Radoje do granice Radilovića,i ono(dobro)što se zove Jondžaluk ispod čaršije(suk)između  dva puta;i ono(dobro) što se zove el-Atik,a nalazi se u mjestu koje se zove Varoš(i prostire se) sve do rijeke Miljacke,i ono(dobro)   koje se zove Zagornica blizu Stare Varoši,i ona(dobra što se zovu Međuputnica i Nisputnica,i ono(dobro) koje se zove Bilavica,i okno(vitao) mlina na potoku Koševa,i dvije mezre s obje strane spomenutog potoka,koje su omeđene:s jugoistočne strane do međa mulk-imanja Balabana sina Bogčinova,a sa zapada do nevjerničkih grobova.I mlin koji je kupio od Kasatića u Bolni,i jednu mezru ispod njega(mlina),a dvije mezre iznad nje(te mezre),koje graniče:s istoka do muslimanskog groblja i do Velikog kamena,što je više njega(groblja),a s jugoistočne strane do groblja Kasatića,a sa zapada je kako se turski kaže“sirti sira“ do Jaza,a to je jedino mjesto blizu sela Blažuj.

(dalje je zavještao) sve mlinove pod jednim krovom na rijeci Željeznici u nahiji Visoko,i jednu mezru u blizini Ljubogošte,koja se zove Luka i onu mezru koju je kupio od Balabana sina Bogčinova,a koja se zove Brus zajedno s njenim gajem(šumom),a koja graniči

:s istoka dolinom do granice Skaklića i do Crnog Vrha i Kozarevića i Oštre Glavice i do kle Trebević,a sa zapada je gorska kosa do livade(čayire) Radmana Zavratila i Radave,a na sjevernoj strani do kamena,koji se zove Vaganj,i do kamena Videž i dopire do spomenutih istočnih granica.

(Od tih zemljišta) je i ono mjesto u blizini tamnice,koja se daje(u zakup) Rajku i čiji je zakup namijenjen na potrebe tih mulkovnih imanja.

(Sve je ovo uvakufio) kao punovažam i na šeriatu zasnovan vakuf.

Dobrotvor-zakladnik postavio je sljedeće uslove:

Da se od prihoda i dohotka vakufa najprije podmiruju potrebe održavanja,popravka(zadužbine),koliko je to neophodno,pa je odredio osam dirhema dnevno za njeno održavanje.

Isto tako odredio je onome ko će se brinuti o održavanju i popravcima nastalih oštećenja po dva dirhema dnevno,a uz to čorbu izjutra i navečer i svakog dana pola dirhema za njeno održavanje.

Isto tako odredio je od tih prihoda deset dirhema da se kupuje meso i da se ono kuha svakog dana i to polovina izjutro,a polovina naveče.Isto tako odredio je pšenicu za čorbu u količini koja je dovoljna u toj tekiji(zaviji)(Ono pak što preteče)davaće se nejakoj siročadi koja stanuju u ovoj varoši(kasaba).

Isto tako odredio je da se prihod od mlinova koliko bude potreban troši za hljeb u ta dva obroka(tj.izjutra i naveče).

Isto tako odredio je službeniku ove tekije koji će kuhati hranu u ovoj tekiji po dva dirhema dnevno i čorbu izjutra i navečer,te pola dirhema hljeba.

 

Izvor:“Oslobođenje“;21.02.2019.(KUN)

Priredio:Kemal Mahić

1623 Posjeta 2 Posjeta danas