DIZDAREVIĆI- PRILOG PORODIČNOM STABLU

Porodično stablo za nas Ljubušake ima višestruka značenja, posebno u dijaspori gdje se sudaraju uticaji doneseni sa kućnog praga i dominacije tuđina. Njegova izrada traži mnogo truda i upornosti, jer svaki podatak treba više puta provjeriti, ako se uopšte može doći do njega. Koliko znam, za izradu porodičnog stabla među nama postoji slab interes, iako je ono jedan od stubova porodičnog i ličnog identiteta, pored maternjeg jezika i porijekla. Porodično stablo je intimna porodična priča bez kraja, puna sjećanja na drage likove i događaje.

Prilog o porodičnom stablu u maminoj lozi izrađen je na osnovu kazivanja moje mame Emire Mahić, rođene Dizdarević, zapisa moga rođaka Hasana Dizdarevića i na osnovu vlastitog istraživanja. Od najranijih predaka u maminoj lozi poznata su mi samo imena i to Hadži Dizdarević Hasan, njegov sin hadži Ahmet, moj pra dedo (drugih podataka nema). Hadži Ahmet je imao sina Hasana (moj dedo).

Moj dedo Hasan Dizdarević (1876-1930), sin Ahmeta i Emine rođ. Mehičević, oženio se prvi put Almasom, rođ. Osmić (drugih podataka nema).

Njihova djeca su:

 

 1. Mustafa (1901-1968)

 

 1. Ćamil (1904-1944) –ubijen u Jasenovcu.

 

 1. Sulejman (1914-1944)-ubijen u Jasenovcu.

 

 1. Ajiša (umrla 1930. godine u 26. godini života)

 

 1. Unka (umrla u 30. godini života 18.03. 1930. godine)

 

 

 1. Dizdarević Mustafa

 

Dizdarević Mustafa (1901-1968) oženio je Seidu rođ. Sadiković (1910-1990). Njihova djeca su:

1.1.            Almasa (1929)

1.2.            Hasan (1931)

1.3.            Sadik (1940)

1.4.            Sulejman (1950)

 

1.1.            Almasa (1929), udala se za Aliriza Fejić (1922-1993), nisu imali djece.

 

1.2.            Hasan (1931), oženio Azru Hadžiomerović (1944).

Njihova djeca su

1.2.1.Mirsad

1.2.2. Aida

1.2.1. Mirsad (1967) je oženio Moniku rođ. Raspudić (1967). Njihova djeca su:

1.2.1.1. Emma (1999)

1.2.1.2. Benjamin (2002)

 

1.2.2.                              Aida (1969) udata za Edina Vajrača (1971).

Njihova djeca su:

1.2.2.1. Irma (2000),

1.2.2.2. Mateo (2006) i

1.2.2.3. Elias (2008).

Djeca su rođena u Švedskoj.

 

1.3. Sadik (1940) je oženio Amru Orman (1940). Imaju kći Šejlu.

1.3.1. Šejla (1971) udala se za Begić Haruna (1971).

Njihova djeca su:

1.3.1.1. Hanan Alaiz (1999)

1.3.1.2.Laila- Izar (2001)

1.3.1.3.Zara-Saida (2007)

Djeca su rođena u Španiji.

 

1.4.Sulejman (1950) je oženio Jasminku rođ. Udovčić (1951)

Njihova djeca su:

1.4.1. Emica (1977)

1.4.2. Emir (1978)

 

1.4.1. Emica (1977), udata za Demirović Samira (1975).

Njihova djeca su:

1.4.1.1. Aladin (2003) i

1.4.1.2. Alma (2007)

 

1.4.2.Emir (1978), oženio Sabinu Jusupović (1990).

Njihova djeca su:

1.4.2.1.Selma (2007)

1.4.2.2. Edim (2009)

 

 1. Dizdarević Ćamil

 

 1. Dizdarević Ćamil (1904) je oženio Fatimu Kadrić (1915-1979) iz Travnika. Ćamil je živio u Zenici.

Njihova djeca su:

2.1. Ismet (1938)

2.2. Kemal 1941-2010)

2.3. Sabahudin (1944)

 

2.1. Ismet je oženio Sadžidu Bojić (1941)

Njihova djeca su:

2.1.1. Ćamil (1961)

2.1.2. Fatima (1964)

2.1.1. Ćamil je oženio Vesnu rođ. Smajlović. Imaju sina Semira (1986)

Semir i supruga Lejla Stupar (1988) imaju kći Ernu (2012)

2.1.2. Fatima  se udala za Karadžus Severina (1962).

Nihova djeca su:

2.1.2.1. Ena (1987)

2.1.2.2. Amna (1994)

2.2. Kemal (1941) je oženio Penjić Zulejku (1936).

2.2.1. Azra je njihova kćerka.

S drugom suprugom Salihom Šahinović (1941) ima sina Mirzu.

 

2.3. Sabahudin (1944), oženio Rasemu, imaju kći Fatimu (1997)

 

 1. Dizdarević Sulejman

 

 1. Dizdarević Sulejman (1914) je oženio Cerić Mensuru (1925-1988).

Sulejman je živio u Bosanskom Novom.

Njihova djeca su:

3.1. Mersed (1943). Mersed je oženio Spomenku rođ. Spahović (1950-1990),

3.1.1. Imaju kćerku Iris (1976).

Rastavio se sa prvom ženom i oženio Devliju rođ Husović (1943). Nemaju djece.

 

 1. Dizdarević Ajiša

 

4, Dizdarević Ajiša (1904-1930) se udala za Edhema Dalipagića (1897-1941). Ethemovi roditelji su Muhamed i Lejla, rođ. Lalić.

Njihova djeca su Fatima, Muhamed i Efraim.

 

4.1.            Fatima (1922), udata Šopović. Drugih podataka nema.

 

4.2.            Muhamed (1924), oženio Azru Hadžiomerović iz Visokog. Njihova djeca su:

4.2.1.                  Edhem

4.2.2.                  Hajrudin

 

4.3. Efraim (1927), bio oženjen, nije imao djece.

 

5.Dizdarević Unka

 

Dizdarević Unka udala se za Šućriju Novića, rahm. Mustafe (rođen 28.2 1889. godine). Nisu imali djece. Unka je umrla 18.3. 1930. godine u 30.-toj godini života.

 

Moj dedo Hasan Dizdarević, nakon smrti prve žene Almase rođ. Osmić, oženio je moju nenu Hafizu rođ. Konjhodžić (1894- 1964)

Njihova djeca su:

 

 1. Dizdarević Emira (1924- 2018)
 2. Dizdarević Samija( 1927- 1983)

 

 1. Dizdarević Emira se udala za Mahić Hasana (1921-2006)

Imaju troje djece:

1.1. Ahmed (1945)

1.2. Jasenko (1949)

1.3. Plamenko (1953)

 

1.1.  Ahmed (1945) je oženio Enveru Šarkić (1949).

Njihova djeca su:

1.1.1. Mersad (1976)

1.1.2. Dino (1980)

 

1.2.  Jasenko (1949) je oženio Bešlagić Azru (1952)

Njihova djeca su:

1.2.1.Nedim (1977)

1.2.2. Mirza (1982)

 

1.3.  Plamenko (1953) je oženio Mušančić Edinu (1957)

Njihova djeca su:

1.3.1 Tarik (1986)

1.3.2. Adla (1989)

 

 1. Dizdarević Samija (1927) je oženio Muhibu Alajbegović (1930).

Imaju dvoje djece:

2.1. Jasna (1952)

2.2. Jasenko (1954)

 

2.1. Dizdarević Jasenko je oženio Muniru rođ Dujsić (1954).

Imaju dvoje djece:

2.1.1. Jasenka (1988)

2.1.2. Irma (1990)

 

2.2. Dizdarević Jasna se udala za Arifa Abazovića(1954).

Imaju dvoje djece

2.2.1. Naida (1982)

2.2.2. Feđa (1984)

 

Ahmed Mahić

                                                                                                         Ljubušak

Emira i r. Hasan Mahić

Ćamil Dizdarević – ubijen u Jasenovcu

 

 

2835 Posjeta 1 Posjeta danas