ADNAN ŽETICA: ŠĆER

Kahva ne da šutjeti,imala sam supruga,

braću, svekra i svekrvu,četvoricu sinova i dvije

snahe.

Zborila sam na njihove slike obješene na zidu,

o svakom malo kazivala.

 

Dosadilo i ženama na kahvu dolaziti slušati moju

nesreću,

kahva ne da šutjeti a o drugom ne znam zboriti.

 

Jedan sin,marš preživio,u jednoj šćer

bratovljevu nosio

a u drugoj svoja crijeva.

 

Prava princeza,živa i zdrava,svemu sam je

naučila hodati,

pisati,čitati,sve sam halalila zbog nje,i

dušmanima i bogu.

 

Djeca neće da se druže s njom,kažu:

Ne zna se smijati, i tome ću je učiti

 

čim se i sama naučim.

 

MATI

 

Mati.Umjesto,da ode do prodavnice

I kupi rizle posljednje grame

duhana motala je u decembru

Pucketanje zadnjeg lista kućnog kalendara

i prigušeni hihot desetogodišnje sestre

nadglasa detonacija 120-ice

u podrumu zgrade Ante Zuanića

na broju 18.

Vrijeme nestade u tebi

a ne ti u njemu-reće joj,moj otac,

njen muž,preobraćeni antipušač.

 

Izbor:Kemal Mahić

Izvor:Preporod,br.3-01.02.2018

1102 Posjeta 1 Posjeta danas