Hivzija Hasandedić: Skraćeni prevod/ekscerpt/ Nesuh age Vučjakovića vakufname

Original ove vakufname nalazi se kod Hasana Vučjakovića u Mostaru koju je on,sa još nekoliko rukopisa na orijentalnim jezicima,naslijedio od svojih predaka.Napisana je na arapskom jeziku,lijepim „nashi“ pismom i upisana u svesci koja broji šest lista,11 pisanih stranica,veličine 25×14 cm ukoričenih u čvrst povez.Na gornjoj margini drugog lista nalazi se okrugli pečat Vakufskog povjerenstva za BiH iz 1883.g.Kod njega je slabim pismom napisano da je ona upisana kod ovog Povjerenstva i u registar/sidžil/ vakufnama 4.džumada 1302./19.02. 1885.g.

Ovdje donosimo samo skraćeni prevod ove vakufname jer smo ranije opširno pisali o vakifu Vučjakovića i njegovim zadužbinama u Ljubuškom i Mostaru.

Vakif Nesuh-aga je zavještao 123.000 dirhema u gotovom,28 dućana u kasabi Mostaru,radionicu u kojoj se prave harari i pokrovci od kostrijeti,poznatu pod imenom „bekjarhane mujitab“,osam ručnih mlinova i dvije vodenice od kojih se jedna nalazi na rijeci Radobolji u Mostaru,a druga na rijeci u Studencima u općini Ljubuški.Navedeno je zavještao za izdržavanje dviju džamija koje je sagradio u tvrđavi Ljubuški i kasabi Mostaru,i dvaju mekteba u spomenutim mjestima.Dalje je odredio da se,po potrebi,opravljaju mostovi na rijeci Radobolji u Mostaru i rijeci Trebižat u Ljubuškom.

Vakuf određuje da se novac daje na kredit uz profit/rebah/ po šerijatskim propisima i to tako da svakih deset dirhema donosi godišnje jedanaest i po dirhema prihoda i da se pozajmice daju samo sposobnim platišama i uz jaku kauciju čovjeka iz naroda.Krediti se ne smiju davati onima koji ništa nemaju/muflis/,raznoj gospodi,vojnicima,zlikovcima,lašcima i sličnim.Štetu koja u vakufu nastane mutevelijnom namarnošću dužan je on iz vlastitih sredstava nadoknaditi vakufu…

Imamu džamije u tvrđavi Ljubuški plaćat će se dnevno po 6 dirhema:2 za „hitabet“,3 za „imamet“ i 1 za učenje „ašareta“,poslije svake podnevne molitve.Ovu dužnost će doživotno vršiti Muslihuddin hodža,sin Hasanov.

Mujezinu će se plaćati  svaki dan po 4 dirhema:3 za mujezinluk i 1 za za učenje svaki dan „džuz

Kajjimu će se plaćati po 2 dirhema dnevno.

Muallimu će se plaćati po 3 dirhema dnevno;2 za podučavanje djece i 1 za učenje svaki dan džuza iz Kur ana za dušu Božijeg Poslanika.

Za potrebe dviju džamija trošit će se dnevno po 1 dirhem,vakuf određuje da Uvejs-aga bude kontrolor/nazir/ cijelog vakufa i potomci mu,s koljena na koljeno,i da im se za ovo plaća po 1 dirhem dnevno.On zadužuje Uvejs-agu i potomke mu da svaki dan prouče po dva džuza iz Kur ana za duše Selime hanume i Zulejhe hanume i da im se za ovo učenje plaća po 2 dirhema dnevno.

Vakif zadužuje oba „kajjima“ da vode evidenciju o dolasku službenika na posao i da kod svakog izostanka s posla stave tačku kod imena dotičnog.Mutevelija je dužan,početkom svake godine u sporazumu s mjesnim kadijom,odbiti od plaće sve izostanke.

Muteveliji/upravitelj vakufa/ plaćat će se dnevno po 14 dirhema.On je dužan brinuti o svim vakufskim objektima i po potrebi ih opravljati.

Vakif je predao navedeni iznos novca i sve nekretnine licu kojeg je,radi uknjiženja vakufa kod suda,postavio za upravitelja.Dužnost mutevelije i sve službe u vakufu vršit će vakifovi potomci,s koljena na koljeno.Vakif zadržava doživotno za sebe pravo postavljanja i otpuštanja vakufskih službenika.Napisano u trećoj dekadi džumada 972./26.12.1564. do 4.01.1565.godine.

S v j e d o c i:Husein hodža,sin Dervišov,Omer hodža,mualim,Hurem,sin Velijin,hadži Derviš,sin Numanov,hadži Kurd,sin Huseinov,hadži Mehmed,sin (?nejasno),Hajdar,sin Alijin,hatib,Mustafa Saraji,Iskender,sin Huseinov,Husein,sin Abdulahov,Omer hodža,hatib,Piri,sin Ahmedov,Mustafa,dizdar,Mustafa,sin Hebibov,Ilijas kethoda/ćehaja/,Ali hodža,Balija,sin Mehmedov,Kurdbeg Ali,sin Mehmedov,hadži Osman,Sofi Husein,sin Sulejmanov i drugi prisutni,

Iz arhive Vakufskog povjerenstva u Mostaru,akt broj 2.203,saznajemo da su se u posjedu ovog vakufa nalazili 1931.godine slijedeći objekti koji su u gruntovnim knjigama Sreskog suda u Mostaru upisani u gruntovnom ulošku broj 3.152 pod slijedećim katastarskim česticama:džamija-kat.čest.20/18 površine kvadratnih metara 400,kuća-kat.čest.20/19 površine kvadratnih metara 102,šupa-kat.čest.28/65 površine 10 kvadratnih metara,dućan-kat.čest.20/51 površine 24 kvadratna metra,groblje-kat.čest.22/65 površine kvadratnih metara 2.420,groblje-kat.čest.22/24 površine kvadratnih metara 640.Svi drugi objekti ovog vakufa srušeni su prije 1891.godine kada je Gruntovnica u Mostaru otvorena i počela raditi.

Džamija na gradu u Ljubuškom zatvorena je 1929.godine/akt broj 79/1929/a nju su Italijani srušili 1943.godine.

 

Izvor:HERCEGOVINA;Arhiv Hercegovine Mostar,2000. br.11-12;

Priredio:Kemal Mahić

Foto: Natpis iznad ulaza, džamija Nesuh age Vučjakovića u Mostaru

1175 Posjeta 2 Posjeta danas