ŠAĆIR EF. MESIHOVIĆ- NOVI MOSTARSKI MUFTIJA

U petak, 12. oktobra 1917. godine obavljeno je u Mostaru svečano ustoličenje novog mostarskog muftije veleučenog Mehmed Šaćir ef. Mesihovića.

Dan prije u Mostar je prispio reis-ul-ulema H. Mehmed Džemaluddin ef. Čaušević sa novim mufti-efendijom i svojim saradnicima. Na stanici su goste dočekali svi predstavnici autonomnih vjersko- vakufskih oblasti, brojna mostarska ilmija, gradonačelnik Mujaga Komadina sa nekoliko uglednih građana, zapovjednik tvrđave fml. Franz Maudry, dvorski savjetnik i okružni predstojnik Mihajlo Murko, kadija Ibrahim ef. Lemeš, kot. predstojnik J. Тгоуег, polit, pristav grof. Gozze, okružni školski nadzornik Sulejman ef. Mursel i mnogi drugi. Nakon pozdrava reis-ul-ulema se odvezao sa novim muftijom i svojom pratnjom u kuću H. Mustafe ef. Behlilovića, gdje je ostao na konaku.

Sutra u petak bili su gosti na ručku u Mujage Komadine, gdje bijaše lijep broj uleme i građana. Pred podne odvezao se je reis-ul-ulema u svečanoj odori mule od Stambola sa ostalom gospodom u Karađozbegovu džamiju, na kojoj se vijala zelena zastava i gdje se bijaše okupilo mnoštvo svijeta među njima i učenici muslimani iz gimnazije, trgovačke i drugih škola sa svojim učiteljima. Dok se u džamiji klanjala džuma namaz pridolazilo je još dosta znatiželjna svijeta tako, da je džamija i sva dvorišta bila već puna. Nakon džume zbio se svijet u džamiju, da prisustvuje tom svečanom činu i dovi. Sve je uprlo oči u reis-ul-ulemu i novog muftiju, koji su okruženi ulemom i odličnim građanstvom stajali pred mihrabom, čekajući da svijet uđe u džamiju. Kad se sve stišalo progovori prvi reis-ul-ulema naprama mufti efendiji:

„Veleučeni mufti efendija! Visoka zemaljska vlada u sporazumu sa ulema-medžlisom imenovala Vas je muftijom za okružje mostarsko. Prema tom Vi preuzimate danas tešku, ali vrlo časnu zadaću. Tešku, velim, jer bditi nad islamskim moralom, upućivati islamsku zajednicu na dobro, pobuđivati volju islamskog naroda za prosvjetu i kulturu, gojiti i čuvati međusobnu ljubav i bratsku slogu muslimana nije lako. Vrlo časnu, kažem, jer Vi vršeći taj zadatak idete onim putem, što ga je po božijoj odredbi uspostavio naš pejgamber Muhammed Resulullah. Ulema medžlis se čvrsto nada, da ćete Vi vršeći savjesno svoju dužnost, znati pribaviti ljubav kako kod naroda tako i kod civilnih i vojnih vlasti.

U to ime čestitam Vam novo Vaše zvanje i molim svemogućeg Allaha da Vaš rad okruni sa najljepšim uspjesima!“

Na to je odgovorio mufti ef.:

„Semahatlu hadži reis efendi hazr'etleri! Povjerenje, koje mi je visoka zemaljska vlada na predlog Vaše Presvjetlosti i visokog ulema medžlisa poklonila, imenovavši me muftijom za mostarsko okružje, smatram za me visokim odlikovanjem, na čemu se ovdje najtoplije zahvaljujem. Teška je i preteška moja zadaća, kako je i Vaša Presvjetlost primijetila, a današnje ratne prilike učinile su je još težom. Ali se nadajmo, da će neumorno nastajanje našeg prejasnog vladara cara i Kralja Karla oko uspostave mira ubrzo uroditi plodom i s toga molimo Svevišnjeg Allaha, da Njegovo nastojanje o miru, koji će ne samo njegovim narodima nego i cijelom čovječanstvu donijeti neizmjerno dobro što prije okruni uspjehom! U to ime kliknimo: Njegovo Veličanstvo naš premilostivi car i kralj Karlo živio, živio, živio! Prisutni su oduševljeno popratili trokratni živio! Svjestan sam velike zadaće, koju mi ovo časno mjesto propisuje, ali sam i duboko uvjeren, da ću u svom radu za dobro muslimana, a po naputku i intencijama Vaše Presvjetlosti naći dovoljne potpore kod visokog ulema-medžlisa. Također se pouzdano nadam, da ću radeći na dobru islamskog naroda, koji je svoju požrtvovnost i iskrenu lojalnost naprama prejasnom vladalačkom domu na bojnim poljima jasno dokazao, naći uvijek razumijevanja i dobre volje za podupiranje kod svih predstavnika državnih vlasti, koji su pozvani da kroje pravdu po zakonima, sankcionisanim od Nj. Veličanstva. Zahvaljujem se naročito Vašoj Presvjetlosti. što ste imali dobrotu i potrudili se u Mostar, da me osobno uvedete u moju novu službu, čime ste iskazali osobitu čast ne samo gradu Mostaru, nego i čitavoj Hercegovini. Svemogući neka Vas poživi još mnogo i mnogo godina na diku, ponos i dobro bosansko- hercegovačkih muslimana! Amin!“

Iza toga je imam i hatib Karađozbegove džamije Hafiz Omer ef. Džabić proučio kratku dovu.

Nakon inauguracije novi muftija odvezao se sa svojim bližim saradnicima u muftijski ured gdje je primao čestitanja od najviših pretstavnika vojne, političke i civilne vlasti u Mostaru, vjerskih službenika, vojnih svećenika, činovnika muslimana i učenika. Čitavo popodne građani su u grupama dolazili na čestitanje.

Slijedeće je večeri reis-ul-ulema sa novim muftijom i svojom pratnjom bio gost uglednog Muhamed ef. Džabića, a u subotu je otputovao u Sarajevo. Na stanici je bilo brojno građanstvo i predstavnici vojne i civilne vlasti, kojim se reis-ul-ulema najtoplije zahvalio na lijepom dočeku, a oni njemu zaželili sretan put.

Na kraju opisa inauguracije, dopisnik navodi nekoliko podataka o novom mostarskom muftiji: “Novi mostarski muftija Mehmed Šakjir ef. Mesihović nije nepoznat u Mostaru gdje je i prije dolazio uz ramazan. On je rođeni Hercegovac, iz Vitine kraj Ljubuškoga, a studirao je u Sarajevu i Carigradu, gdje je uzeo idžazet* pred poznatim alimom Bošnjakom Hasan ef. Ćizmićem, a svršio je tu i mekjtebi nuvab, visoku školu za šerijatske suce. Osim rahmetli H. Salih ef. Alajbegovića i Sulejman ef. Šarca nije svršio ove visoke škole ni jedan sin ovih zemalja. Bio je muderis u Fojnici. Njegov rad u medresi i visoka naobrazba podiže ga eto do najčasnijeg zvanja, a kako je mlad i široka pogleda u svijet, zadovoljno mostarsko građanstvo očekuje od njega mnogo, što je i svečanim i lijepim dočekom svojim izrazilo. Bože s hajrom i ikbalom*!“

* Idžazet- diploma o završenim teološkim naukama, uzeti idžazet- položiti ispit.

* Instalacija- ustoličenje, inauguracija, uvođenje u novu dužnost.

* Ikbal- sreća.

Instalaciju novog mostarskog muftije. Sarajevski list 1917, 250, 1- 2, od 16. oktobra.

Sadiković Halid

1828 Posjeta 1 Posjeta danas