Godišnji izvještaj Udruženja ljubušaka u Norveškoj za 2019. godinu

Dragi Ljubušaci,

Godine se nižu kao biseri, i naš lanac sa biserima postaje samo bogatiji. Da može biti duži i bogatiji, naravno da može. Hvala svima na učešću, pozitivnoj riječi i podršci da Udruženje ljubušaka u Norveškoj opstaje zahvaljujući vama. Sa rukom na srcu možemo se pohvaliti da smo jedno od najjačih, ujedno i najmanjih Udruženja u Norveškoj. Hvala!

 

OSVRT NA RAD UDRUŽENJA U 2019-TOJ:

 1. «50 kruna za Ljubuški»

Broj familija koje su uplatile «50 kruna za Ljubuški» u toku 2019-te godine na račun Udruženja ljubušaka je 49, povećano za 4 familije (iz Norveške i Njemačke). Broj familija iz Danske je 8 (smanjen broj za jednu familiju) i gdje se naravno uplata izvršava u Danskoj.

 1. Cjelokupni financijski pregled za 2019-tu godinu:

Stanje na računu 31.12.2018.                          20.047,99 NOK

    

       Prihodi, uplate na račun u toku 2019.:                                      

 

 • Akcija «50kr za Ljubuški»                     34.413,78 NOK
 • Uplate za sijelo Ljubušaka u Oslu           9.500,00 NOK
 • Uplate u fond «A. Mujanović»                 3.620,00 NOK
 • Akcija za održavanje harema                21.650,00 NOK
 • Akcija za humanitarne pakete               13.000,00 NOK
 • Uplate za vitre                                              1.365,00 NOK
 • Akcija za pomoć S. Ćorić                          17.701,00 NOK
 • Uplate za pomoć M. Delalić                   41.000,00 NOK

 

                    Ukupni prihodi:                            142.249,78 NOK

 

     Rashodi, isplate sa racuna u toku 2019.:

 

 • Pomoć za unuka Zahide G.                      2.500,00 NOK
 • Uplata u fond «A. Mujanović»                3.620,00 NOK
 • Uplata za održavanje harema               21.650,00 NOK
 • Uplata za humanitarne pakete             13.000,00 NOK
 • Uplata za vitre                                             1.365,00 NOK
 • Pomoc za Ćorić S.                                       17.701,00 NOK
 • Troškovi org. sjela Ljubušaka u Oslu     6.750,00 NOK
 • Pomoc za M. Delalić                                 41.000,00 NOK
 • Bankovni troškovi, transakcije i sl.         1.160,15 NOK
 • Mjesečni troškovi računa (banka)             733,50 NOK

 

                              Ukupni rashodi:                 109.479,65 NOK

___________________________________________________________

 

 

Stanje na racunu 31.12.2019.                            52.818,12 NOK

 

Veoma uspješna godina, hvala Vam.

 

PLANSKI RAD ZA 2020-TU:

 1. Povećati aktivnost i učešće ljubušaka u Norveškoj i ostalim zemljama

Novi apel vam šaljemo: Nikada nije kasno da se uključite i pridružite tekućim akcijama «50 kruna» i fond za obrazovanje «Adis Mujanović». Potreba za pomoć ne postaje manja u cijeloj BiH, tako ne i u Ljubuškom. Uključite se! Zajedno možemo jače i više.

 1. Jednokratna akcija za održavanje harema, februar 2020.
 2. Članarina za 2020. Udruženju gradjana BIH u Norveškoj u iznosu od 1000 kruna
 3. Jednokratna akcija za humanitarne/ Bajramske pakete, april 2020.
 4. Uplata za IZ u Ljubuškom u iznosu od 20000 kruna + prikupljena sredstva od akcije za za održavanje harema
 5. Sprovodjenje humanitarnih akcija po potrebi
 6. Planiranje i održavanje Skupštine udruženja u sklopu 7. tradicionalnog sijela u Norveškoj

 

Na osnovu raznih iskustava molimo za razumjevanje da smo u mogućnosti da ponudimo podršku samo u skladu sa uplatama i raspoloživim sredstvima. Nejednakost podrške nije namjerna niti moguća za izbjeći. Svi prijedlozi su dobrodošli na razmatranje. Veoma je značajno da svi pokušavaju pronaći trajnija rješenja i boriti se životnim vrtlozima.  Uključite se sa otvorenom komunikacijom da bi postali bolji.

 

Želimo za sve sretnu i uspješnu Novu 2020-tu!

 

Sa poštovanjem,

IO Udruženja ljubušaka

(Sibila, Mithad, Muhidin, Admir, Agan, Meliha i Nedžad)

 

Bosnisk forening Ljubuski i Norge,  Org.n:990945691

Kontakt: sibilabasic@gmail.com , tel: +47/95807371

Link: 50 kr. za Ljubuski

2619 Posjeta 1 Posjeta danas