Adnan Žetica: LAVOR

Kad se otope snjegovi,dolinom bi rijeka tekla,

nosila sve pred sobom,

pri brdu se kuće pravile da se kamen ne mora daleko nositi.

Prije žege s majkom sam išao u brdo jutrom,

lavor pun vode nosili,

svako 3-4 dana, i ostavljali ga brdu.

 

Navečer bismo prazan nalazili,

poskoci su našu žeđ pili,

Zmija hoće vode.

Čovjek je kao zmija –

reda ne zna,hoće krvi.

 

Malo-pomalo im na megdan nosili

da im naša kuća usput ne bude.

 

Izvor:ŽIVOT-časopis za književnost;SA 2015.

Izbor:Kemal Mahić

1565 Posjeta 1 Posjeta danas