ANTON HANGI: O ašikovanju kod muslimana BiH

Momci se sa  djevojkama sastaju ponajviše kod komušanja,zatim kod hatmi,sunnećenja i u svatovima.

Kakav imućniji gospodar pozove večerom momke i djevojke iz komšiluka ili iz svoje mahale na komušanje.Djevojke dolaze uvijek u pratnji svojih matera ili neoženjene braće,a momci sami.Momci posjedaju na kukuruz,a djevojke na zemlju kraj kukuruza.Dok se komuša,djevojke su otkrivene.Za vrijeme komušanja su matere onih djevojaka u haremu kod domaćice,pa dok su one u kući,zabavlja se mladež sama.Tu ima smijeha,šale i nedužnoga bockanja na pretek,a samo kad i kad prodre pridušeni djevojački hihot,a onda sve ušuti.

Iza toga nastavlja se prvo;šali se,smije se-mladež kao mladež.Kada se djevojke malo oslobode,zapjevaju;jedna započne,a druge prihvate.Čim su djevojke jednu pjesmu otpjevale,zapjevaju momci drugu,biva neka se vidi da i oni znaju pjevati.Muslimanske djevojke su vrlo stidljive i dobro uzgojene,pa se nijedna neće kroz cijelu večer usuditi da momka u oči pogleda,a kamoli da se s njim u razgovor upusti.Ako je koji momak koju djevojke begenisao,zavolio,baca joj klipove kukuruza u krilo.Ako ona kukuruz prihvati pa ga iskomuša,zna se da se i njoj momak sviđa i da može s njom ašikovati.Dok kukuruz komušaju,naravno je da domaćica dobro pazi da među mladež ne dolaze oženjeni ljudi ili nepozvani momci i muževi koje druge vjeroispovijesti.

Kada momci vide da je jedan momak „curu“ zavolio i s njom ašikovati počeo,pa da i ona njega voli,rijetko će joj drugi na ašikovanje doći,a da i dođe bilo bi mu uzalud.Dok ne dođe pravi,djevojka se neće pokazati niti će mu na vrata izaći.Ako je on slučajno na vratima zateče,ona će se,kako vidjesmo,izgovoriti sa nenom ili dedom ili kako drukčije,samo da ne mora s njime ašikovati.Ima i takovih djevojaka koje ne mogu da sebi odaberu stalnoga momka,nego ašikuju sad s ovim sad s onim,kako im već koji na ašikovanje dođe.Ako je takova djevojka lijepa,naravno je da će se u nju po više momaka zaljubiti,te joj na ašikovanje dolaziti.Ako se u isto vrijeme pred vratima ili kućom takove djevojke sastanu po dva,tri ili više momaka,neće ni jedan da uzmakne,nego zametnu kavgu pa se često potuku i iskrvare,a bilo je već i mrtvih glava.

Momci nose svojim djevojkama a osobito ako su s njima dulje vremena ašikovali,razne darove kao smokve,partokole,naranče,limunove,rezaćije,grožđice i drugo koješta.Djevojke opet daju momcima kite cvijeća,gurabije,ječerme,čevrme i jabuke.Darove daju  jedan drugomu ili iz ruke u ruku,ili ih šalju po kakovom djetetu ili staroj neni,koja će kraj dara i kakovu poruku donijeti.

Čim djevojka s momkom dulje ašikuje,tim je slobodnija,pa ne samo da mu daje darove,nego ga,ako prolazi pokraj njezine kuće i sama na ašikovanje zove.Riječima ga zovnuti ne može i ne smije,nego se hita na njega cvijećem i jabukama.

 

Izvor:Anton Hangi:Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini(1900);

Odabrao:Kemal Mahić

1255 Posjeta 1 Posjeta danas