Ljubuški prvi potpisnik Deklaracije “Općine bez brana” u FBiH: “Moramo zaštititi naše rijeke”

V.d. gradonačelnika Ljubuškog Vedran Markotić potpisao je danas Deklaraciju „Općine bez brana“ kojom je definirano da u Ljubuškom neće biti građene hidroelektrane, te je tako Ljubuški postao prva lokalna zajednica u FBiH koja se ovakvim potezom jasno opredijelila protiv izgradnje hidroelektrana na bh. rijekama.

Inicijativu “Općine bez brana” je pokrenula Koalicija za zaštitu rijeka BiH, a oni očekuju da će do kraja godine Deklaraciju potpisati ukupno dvadesetak gradova i općina u BiH.

Prilikom potpisivanja ugovora Markotić se zahvalio svim članovima nevladinog sektora koji se bore za zaštitu naših rijeka, posebice za zaštitu rijeke Trebižat.

On je dodao kako odranije u Ljubuškom imaju stav kako treba zaštititi Trebižat, koji je “vena našeg zavičaja”.

Ovo potpisivanje Deklaracije je još jedan korak u tom smjeru. Mi kao lokalna zajednica nismo spremni žrtvovati naš Trebižat i budućnost naše djece radi bilo čijeg profita i interesa, pogotovo radi interesa privatnih investitora, uz sve dužno poštovanje prema investitorima koji su dobronamjerni i koji brinu o održivom razvoju“, poručio je Markotić.

Ne smije biti kalkulacija niti kompromisa kada se radi o zaštiti Trebižata. Mislim da Ljubuški kao grad između ostalog svoj razvoj, uz gospodarstvo, mora temeljiti na poljoprivredi i turizmu. Mi smo se odlučili ići tim putem, a razvoj poljoprivrede i turizma ne može ići u istu rečenicu sa izgradnjom mini-hidrocentrala na rijeci Trebižat. Ovim potpisom smo htjeli jasno iskazati svoj stav, a koji smo i u proteklom razdoblju jasno komunicirali jer u gradskom prostornom planu nije predviđena izgradnja nijedne mini hidrocentrale na području našeg grada“, dodao je Markotić.

Viktor Bijelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu je kazao kako je njihova koalicija nastala kao odgovor na prijetnju uništavanju bh. rijeka jer je samo na području BiH predviđeno građenje 440 mini-hidroelektrana, što bi značilo da, „ako se taj plan ostvari, da nijedna rijeka, niti jedan potok u BiH ne bi ostao bez brane.“

Naime, BiH se Sporazumom o Energetskoj zajednici obvezala da će povećati udjel obnovljivih izvora energije, a tu spada i gradnja novih hidroelektrana.

Ipak, iako su hidro-elektrane obnovljiv izvor energije, one nisu održiv izvor energije, tvrdi Bijelić.

Svaka mala hidroelektrana ima negativan utjecaj po okoliš. Osnovni utjecaj se ogleda u tome da se pregrađuje korito rijeke. Time se onemogućuje migracija riba i zbog toga dolazi do smanjenja populacije određenih ribljih vrsta. Također jedan od utjecaja je da riječno korito ostaje suho u potezu dužine cjevovoda koji vodi od brane do strojeva i u tom potezu se kompletna rijeka i sav život u rijeci i oko rijeke drastično mijenja. Vrste koje su tu obitavale sigurno umiru, a na njihovo mjesto dolaze druge, invazivne vrste i zauzimaju njihov prostor“, objašnjava Bijelić.

On je dodao kako su u bh. zakonima predviđeni i poticaji za obnovljivu energiju koji najvećim dijelom odlaze na izgradnju hidro-elektrana.

„To znači da smo mi u poziciji da svi mi plaćamo uništavanje naših rijeka od čega kao građani nemamo nikakve koristi“.

Bijelić je istaknuo kako svoju borbu ne vode samo na području BiH nego surađuju i sa svjetskim organizacijama i mrežama kako bi svrnuli pozornost svijeta na ovaj problem.

Dobivamo sve veću i veću vidljivost”, ističe Bijelić.

Tako je i slavni glumac Leonardo DiCaprio nedavno podržao njihovu borbu za zabranu gradnje malih hidroelektrana i nelegitimnog iskorištavanja rijeka i resursa u našoj zemlji.

Današnjem potpisivanju Deklaracije ”Općine bez brana” nazočili su i Tihomir Kvesić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ljubuškog, Dragana Skenderija, koordinatorica Koalicije za zaštitu rijeka BiH, Krešo Paradžik, predsjednik Udruge športskih ribolovaca Kravica Ljubuški, Tomislav Miličević, član športsko roniteljskog ekološkog kluba Vidra Ljubuški te Stanko Zlopaša i Stanislava Borovac iz udruge Tajna prirode iz Čapljine.

Radio Ljubuski

1392 Posjeta 1 Posjeta danas