SAFER GRBIĆ : MOSTARSKA

Umiru oni što misle da rat

jesu preživjeli, jer

rat nikada nije niti stao.

On,svojim skutima mnoga mjesta tare:

Žene  razodjevene  sa bocom  gadnom

i psom koji laje,

promatraju Stari most

sa vrha munare.

Biće griješim,pretjerujem

ipak stranske žene sa Istoka

naviru velovima prekrivene

i baš kad pomislim(!)

mujezin plačnim glasom

oduči učenje svoje,

pa pohiti ulaznice da naplati,

da koga ne propusti,

da dušu ne ogriješi,Bože.

Zamandaljena vrata za molitvu stalnu,ali

gle! Mesdžid u skladište vi-

na prenamijenjen,tamo.

Neko je pričao o veleučenima  grada ovog.

samo hamelj sada je ost'o-

što ne razumije skute rata,

aman što ne razumije što je post'o.

I tako,lijepa varoš,

ako izuzmemo miris grijeha

iako nije ovdje golotinja i jef-

tino vino razlog sreći-

njihov grijeh od svega to-

ga je uistinu mnogo veći!

 

Izvor:Preporod br.10/1164. Od 15.05.2020.

Izbor:Kemal Mahić

1078 Posjeta 1 Posjeta danas