AKO VRI NE KIPI

Ako je hitnja mrijeti,nije kopati.

Ako je neko lud,ne budi mu drug.

Ako je sila silovita,ma je malo mjehovita.(Svemu se može naći slaba strana).

Ako je zajam umro,nije vraćanje.

Ako smo što smo-što nam je što nijesmo.

Ako mi možeš na stopu,ne možeš mi na nafaku(stati).

Ako mi zorom možeš uzeti,ne možeš mi zorom dati.

Ako nećeš,ima ko hoće.

Ako nemaš dušmanina,majka ti ga rodila.

Ako nijesu čeljad bijesna,kuća nije tijesna.

Ako ne preteče,ne dostiže.

Ako ne znam kao ti,znam kao ja.

Ako  ne znaš što je dobro,znaš šta je skupo.

Ako ne vidiš one iza,vidiš one ispred.

Ako se okreneš oko sebe,vidjećeš i ono za leđima.

Ako se korak preseliš-muhadžer si.

Ako sam ti kravu prodao,livadu ti nijesam.

Ako si sit,pomisli kako je gladnom.

Ako si ljut,napij se vode.

Ako si samo za sebe,svak bježi od tebe.

Ako si otvorio usta,valja nešto da kažeš.

Ako vri,ne kipi.

Akšam-Pazar.

Allah je kadar.

 

Izvor:Husein Bašić-Usmena proza Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije(Antologija)-Podgorica i Beograd(2003)

Izbor:Kemal Mahić

1068 Posjeta 2 Posjeta danas