ORHIDEJE I RUŽE

Poznato je kako se oduvijek u buketima cvijeća nalaze,nekako neizostavno,ruže ili da se poklanja jedna takva,za Osmi mart,rođendane,slavlja,pa čak i za smrt.

No,kako naglašava Aldin Boškailo,sve naše autohtone biljke  su lijepe,unikatne i privlačne na svoj način i treba ih čuvati za buduće generacije.

Osim toga,one su od izuzetne koristi općenito za čovječanstvo.

Neke vrste se već stoljećima koriste u narodnoj i oficijelnoj medicini.

Ističe da nema niti jedne koja prednjači jer su sve naše,sve su divne i sve ih treba podjednako tretirati.

Zanimljivo je kako smo mi u Bosni i Hercegovini  podosta stvari specifični.

Kako je kazao,zbog svog specifičnog geografskog položaja,te hidroloških,geoloških,geomorfoloških i dosta drugih karakteristika Bosna i Hercegovina je razvila mnoge unikatne obrasce,tačnije obrasce biodiverziteta sa velikim brojem endemičnih i stenoendemničih vrsta,odnosno onih koje su karakteristične za ovu regiju ili slične regije.

Na području Evrope i Mediterana poznato je oko 300 vrsta orhideja iz 35 rodova.

Najčešće vrste orhideja koje obitavaju na području Zeničko-dobojskog kantona su:

Anacamptis morio(L) R.M.Bateman-mali(obični) kaćun

Pridgeon&M.W.Chase,

Anacamptis pyramidalis(L.) Rich.-piramidna vratiželja

Cephalanthera damasonium(Mill.) Druce-bijela naglavica,

Neotinea ustulata(L.)R.M. Bateman,Pridgeon& M.W.Chase-crno.crveni kaćun,

Neottia nidusavis(L.) Tich.-šumska gnjezdovica

k aže Boškailo.

On dodaje da u Bosni i Hercegovini imamo nekoliko prirodnih ljepota kao što su mnogobrojni vodopadi,poput Kravica,prašume kao što je Perućica,planine poput Maglića i Jahorine ili veliko močvarno poručje Hutovog blata sa svojom florom i faunom.No,nije toliko poznato da su prve europske orhideje otkrivene na ovom podneblju.

Sve vrste orhideja su zaštićene Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore(CITES) i nalaze se u Dodatku II.Također,mnoge od njih se nalaze na Crvenoj listi kao Bosna i Hercegovina,tako i Evrope i svijeta.

Ukupno 16 vrsta orhideja ZDK se nalazi na Crvenoj listi flore FbiH.Najveći broj je iz skupine VU-ranjive i NT-gotovo ugrožene,zatim slijede vrste iz skupine CR-kritično ugrožene i EN- ugrožene-kazao je Aldin Boškailo.

 

Izvor:START BiH;20.11.2020.broj 551.

1971 Posjeta 3 Posjeta danas