FERID MUHIĆ: SEBE ODREDI NASPRAM SVIJETA

„…Nikom,ni sebi – nepravdu ne čini!“

 

Ništa nije slučajno na putu:

ni trn,ni gljiva!

Mirno propusti i vučicu ljutu

u svakoj travki

prepoznaj znamen

U svemu se gnijezdi

skrivena ptica

U svakoj ptici boravi duša

Kroz žubor bujice život pjenuša

Smijeh se ori iz surih litica

 

Sebe odredi naspram svijeta

jasna neka je tvoja svrha.

na manje od Svega,

na gore od Najboljeg,

ne pristani nikad.

 

I na poželi ništa niže od Vrha!

 

## Ferid Muhić(1943),rođen u selu Mahoje,samo srce Bosne.Predavao je Modernu filozofiju i Savremenu filozofiju na Univerzitetu Sv.Kiril i Metodij u Skopju.Predavao je Filozofsku antroplogiju,Filozofiju religije,Filozofiju politike,Estetiku,Etiku,Logiku,Hermeneutiku,Postmoderno mišljenje.Profesor viziting na više univerziteta od Evrope,preko SAD,do Malezije i Singapura.Do sada objavio preko 40 knjiga.Prevođen na albanski,arapski,engleski,francuski,italijanski,njemački,turski,malaj i uvršten u mnoge književne antologije.

Izvor:Preporod;  broj 02/1180;15.januar 2021.

Izbor:Kemal Mahić

 

785 Posjeta 1 Posjeta danas