Ajša Zahirović:USPAVANKA ZA SUADU DILBEROVIĆ

 

Spavaj    bijelom noći

Bijela šehidko

 

Sa bijelom maramicom

Na licu spavaj

Srca bijela spavaj

 

Preko Mosta

Ljubav je prošla

Po maslinovu grančicu otišla

Spavaj

 

Izvor:Hidajet Delić:ŽENE OPKOLJENOG SARAJEVA;Sarajevo 2017.Heinrich Boll Stiftung;

Izbor:Kemal Mahić

 

1499 Posjeta 1 Posjeta danas