Kavazbašin most i Omanovića kula u Klobuku(Ljubuški)

Klobuk je udaljen od Ljubuškog 12 kilometara i nalazi se uz cestu koja preko Vitine vodi za Grude,Imotski i Split.

Osmanlije su ga zauzeli 1477.godine i u njihovoj vlasti je,s manjim prekidima,ostao sve do austro-ugarske okupacije 1878.godine.

Kroz Klobuk teče rijeka Mlade/Trebižat koju,dok kroz ovo mjesto i Tihaljinu protiče,zovu Rika.Preko Rike,na lokalitetu Osoje,sagrađen je za turske uprave jedan most na četiri kamena luka,u narodu poznat pod imenom „Kavazbašin most“.

Od ceste u Klobuku odvaja se jedan krak koji vodi preko mosta u Kapelmahalu i Vojniće.Od ovog mosta odvaja se,opet,drugi krak i vodi za Dabrnju i Tihaljinu.Dio makadamskog puta od ceste do mosta dug je oko dva kilometra i u gruntovnim knjigama upisan pod nazivom „Do Kavaz-bašina mosta“.

Ovaj most je sagrađen od tvrdog i tesanog kamena.Kolovoz je ranije bio izgrađen od drvenih greda i dasaka koje su s okna na okno presvođivale rijeku.Početkom ovog stoljeća skinute su s mosta grede i daske i uređen makadamski put.Oko 1960.godine kolovozna traka je proširena za dvije pješačke staze od po 50 cm i kolovoz je betoniran.

Ko je bio ovaj Kavaz-baša,kada je i gdje živio,i kada je umro,tačno se ne zna.Priča se,da je porijeklom iz Travnika,i da je,osim mosta,napravio i kanal koji dijeli,isušuje,Klobučko i Veljačko polje..Ovaj kanal narod zove Kazazovac,Kazazov kanal i Kazaz-bašin kanal.

Na lokalitetu Bovan,u zaseoku komšiluk Kapelmahala vide se još ruševine stare Omanovića kule koja je ovdje sagrađena za vrijeme turske uprave.Danas su one vlasništvo Ante Čuljka,čiji je otac bio kmet na aginom imanju u Klobuku.

Ustaše su zauzele Klobuk 22.septembra 1875.godine i tada zapalile ovu kulu koja nikad više nije obnovljena.Spomen joj nalazimo u slijedećoj narodnoj pjesmi:

 

Klobuk selo,u cara te nema

Jer u tebi turske kule nema

Jedna bila i ona izgorila

/Jedna bila pa se porušila/

/Jedna bila zora je popila/.

Na području ljubuške općine sagrađeno je u 17.i 18.stoljeću više kula na jedan i dva sprata koje su se nalazile gotovo u svim selima i zaseocima.Ćerimovići su imali kulu u Vitaljini,Fazlinovići u Tihaljini,Omanovići u Klobuku,Ormani u Ruljašu,Terzići u Bućinama.

U selima ljubuške općine ima više toponima i lokaliteta koji su dobili svoja imena u odnosu na smještaj prema nekoj kuli i tako upisani u gruntovnim knjigama:Kula,kod Kule,pod Kulom,nad Kulom i Kulina.

 

Izvor:Hivzija Hasandedić:Muslimanska baština Bošnjaka II;IKC Mostar,1999.

1914 Posjeta 1 Posjeta danas