BOŠNJAKINJA MAJKA FATA (Nani Fati Orlović)

Bošnjakinja majka Fata,
Sa šamijom suhog zlata,
Neće blaga ni dukata,
Od dušmana i dželata.

Kao ptica lastavica,
Muslimanka nurli lica,
Nije krvi izdajica,
Niti soja kukavica.
Na avliji bedem stoji,
Bosanske šehide broji,
I ćefine bijele kroji:
“Svi sinovi vi ste moji.”

Bosanska je zemlja sveta,
Sve do dana Kijameta,
I ezani s minareta,
Što se čuju sred Dženneta.

Nevres Mustafić, 06. 06. 2021

910 Posjeta 1 Posjeta danas