Husnija Hrustanović: BAJRAMSKA TUGA

Jutros ni bajramski topovi nisu potresli gola brda

Nad mojim gradom

što u mirisnom beharu

krije rastuženo srce

 

Zelena Neretva stidljivo šapće

uz rubove bašča-

protiče kroz šeher

i  ne prepoznaje ga više.

O,moj grade,

gdje su stari kandilji sa tvojih munara?

Tko ih je pogasio?

 

Da li će danas tko pohoditi drage mezare

u zaboravljenom haremu?

 

Izvor:STAV;broj 313;SA 5.3.2021.

## Napomena: Husnija Hrustanović ie rođen u Gacku 1922.godine.Krajem Drugog svjetskog rata odlazi u inostranstvo,gdje je narednih dvadesetak godina proveo u stalnim selidbama.Hrustanović je živio u Italiji,Libanu,Siriji,Austaliji,Španiji,Parizu.Umro je 1997.godine tokom posjete kćeri Đulsi u Londonu,gdje je i pokopan.

Priredio:Kemal Mahić

806 Posjeta 2 Posjeta danas