ISIDOR PAPO

Vojni liječnik,kardiolog,akademik,profesor,general-pukovnik.

Rođen je 31.12.1913.godine u LJUBUŠKOM.

Potječe iz obitelji sefardskih Židova.

Poslije završene gimnazije u Mostaru,1932.godine,upisao je studije medicine na Sveučilištu u Zagrebu.

Godine 1941. vraća se u Mostar i radi na kirurkom odjelu,a zatim odlazi u Mostarski partizanski odred.

Godine 1944.poslat je u saveznički centar u Italiju,a po povratku iz Italije postao je upravitelj Bolničkog centra u Novom Sadu,a potom je upućen na Srijemski front,gdje je rukovodio pokretnim kirurškim ustanovama.

Godine 1946. Odlazi u Sovjetski savez na usavršavanje,a nakon povratka,1948.godine vraća se i postaje načelnik Vojnomedicinske akademije(VMA) JNA.

Radio je na klinikama u Philadelphiji,Mayo klinici,Mt Sinay Hospital  i drugim.

Vraća se u zemlju i počinje raditi operacije na srcu i već 12.11.1965.godine ugrađuje prvu umjetnu valvulu.

Obavio je blizu 4.000  operacija na otvorenom srcu.

Objavio je 217 radova,od toga 13 u inozemnim časopisima.

Preko 30 godina bio je načelnik kirurške klinike VMA.

Umirovljen je 1982.godine.

Umro je 14.10. 1996.godine i sahranjen na židovskom groblju u Beogradu.

 

Izvor:Tibor Vrančić:MOSTARSKI LEKSIKON,;Fram Ziral,Mostar 2020.godine.

Priredio:Kemal Mahić

1400 Posjeta 1 Posjeta danas