VLATKO MAJIĆ: HERCEGOVINA

Koliko vode s kamena
toliko kamena bez vode

koliko izvora od gora
toliko ponora put mora

koliko slapova do humca
toliko sred jablana sunca

koliko suza u djevojaka
toliko i neba u momakakoliko groblja i oltara
toliko knjiga i fratara

koliko boli i nevolja
toliko vjere i uzdanja

nigdje toliko
kamena i vode
hercegovino
rode
Izvor:Vlatko Majić:VINOŽITO,Slavonski Brod,2020.

Izbor:Kemal Mahić

1217 Posjeta 1 Posjeta danas