Dr.sc. JELICA GALIĆ: Etnička struktura ZHŽ(1971-1991)

Narodnost je kulturalni koncept koji se zasniva na zajedničkim normama,vrijednostima,vjerovanjima,kulturalnim simbolima i povijesnom razvoju.Uspostavljanje etničkih skupina oslanja se na zajedničke kulturne odrednice koje su se razvile u određenim povijesnim,društvenim i političkim kontekstima i koje potiču osjećaj pripadnosti određenoj skupini.Pripadnost nekom narodu i karakteristike koje obilježavaju neku narodnost(običaji,tradicija,povijesni razvoj itd) mogu u određenoj mjeri utjecati na razlike u demografskom razvoju.Ipak,istraživanja su pokazala da na to u većoj mjeri utječu društveno-gospodarske razlike.U najvećem broju zemalja svijeta  proces  nacionalnog formiranja je završen.S obzirom na udio pojedinih nacionalnih skupina,razlikuju se dva tipa stanovništva:homogeno(80-90% stanovništva čini jedna etnička skupina) i heterogeno.Kod heterogenog stanovništva mogu se izdvojiti dva podtipa:bimodalna heterogenost(preovladavaju dvije etničke skupine) i trimodalna heterogenost(tri glavne etničke skupine).

Nacionalna pripadnost se u Bosni i Hercegovini bilježila u gotovo svim popisima.Prema metodologiji popisa stanovništva predhodnih godina narodnost je obilježje koje označava pripadnost pojedinca narodu ili etničkoj skupini.Narodnost se tumači  i kao osjećaj pripadnosti društvenoj zajednici(narodu) koju karakterizira etničko,jezično i kulturno srodstvo njezinih pripadnika te svijest o cjelovitosti vlastite zajednice i njezine posebnosti u odnosu na druge takve zajednice.

U manje bitnom rasnom i jezičnom segmentu analizirana je struktura stanovništva na području Županije Zapadnohercegovačke prema nacionalnom i vjerskom sastavu.Analiza nacionalnog sastava stanovništva će se temeljiti na podatcima posljednja tri službena popisa stanovništva(1971., 1981, i 1991.godine i procjene za čitavu Županiju(2001.godine).

Hrvati su na ovom području najbrojnija nacionalna skupina,većinska ili gotovo stopostotna.Njihov udio nije znatno varirao tijekom 20.stoljeća.U nacionalnom sastavu stanovništva Županije Zapadnohercegovačke isticale su se tri etničke skupine:Hrvati,Srbi i Bošnjaci.Hrvati su bili najbrojniji,dok su Srbi bili druga malobrojna skupina stanovništva,potom Bošnjaci i Jugoslaveni.

U razdoblju 1971.-1991. etnički sastav stanovništva Županije Zapadnohercegovačke nije se značajno mijenjao.U općini Široki Brijeg udio Srba kretao se između 0,2-0,5 %.Općina Ljubuški ima najveći udio bošnjačkog stanovništva 1971.godine(6,4%),pa lagani pad 1991.godine za 0,8 %.

Svakako treba izdvojiti 1981.godinu s primjetnim povećanjem udjela stanovnika koji su se izjašnjavali kao Jugoslaveni,što je dovelo do manjeg smanjenja udjela hrvatskog i srpskog stanovništva.U odnosu na 1971.godinu, 1981.broj Jugoslavena povećao se za čak deset puta,iako se broj stanovnika u istom razdoblju smanjio za 4 %.U nacionalnom sastavu stanovništva Županije 1991.godine nije bilo značajnijih promjena u odnosu na predhodni popis,osim što se broj Jugoslavena smanjio gotovo trostruko i nakon toga se kontinuirano smanjuje udio Srba.Također se 1991.godine povećao broj onih koji se nisu izjašnjavali o svojoj nacionalnoj pripadnosti(0,8 %).

Od nacionalnih manjina izdvajaju se Bošnjaci i Srbi čiji udio u nacionalnom sastavu nije prelazio 1 %.Godine 2001. struktura je prilično homogena i činilo ju je 98,8 % Hrvata,0,7 % Bošnjaka,0,2 % pripadnika srpske nacionalnosti i 0,3 % ostalih manjina.Stanovništvo Županije Zapadnohercegovačke uglavnom je katoličke vjeroispovijesti,osim Ljubuškog gdje žive i stanovnici islamske vjeroispovijesti(Stari grad Ljubuški,Vitina i Gradska).

Tablica koja se odnosi na Ljubuški:

LJUBUŠKI:

1971.-28 269 stanovnika

1981.-27 603 stnovnika

1991.- 28 340 stanovnika

HRVATI:

1971.-26 198(92,7 %)

1981.-25 334(91,8 %)

  1. -26 127(92,2 %)

BOŠNJACI

1971.- 1.812(6,4 %)

  1. -1.498(5,4 %)

1991.- 1.592(5,6 %)

SRBI

1971.-118(0,4%)

1981.- 83(0,3 %)

1991- 65(0,2 %)

JUGOSLAVENI

1971.- 49(0,2 %)

1981.-515(1,9 %)

1991.-227 (0,8 %)

 

ŽUPANIJA  ZHŽ:

 

BOŠNJACI:

1971.-1.870(1,7 %)

1981.- 1.524 (1,4 %)

1991.-1.611(1,4 %)

2001.- 608(0,7 %)

 

Izvor:dr.sc. Jelica Galić:Demografske promjene i njihov odraz na naselja  ZHŽ,Široki Brijeg,2019.

Priredio:Kemal Mahić

1134 Posjeta 1 Posjeta danas